เมืองไทยขาด ระเบียบ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เมืองไทยขาด ระเบียบ by Mind Map: เมืองไทยขาด ระเบียบ

1. การจัดการป้าย

1.1. รก

1.2. เกะกะ บังทัศนียภาพ

1.3. อยู่ผิดที่ผิดทาง

1.4. ป้ายสื่อสารไม่ได้ หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง

2. การเข้าคิว

2.1. แซงคิวโดยไม่สนใจว่าใครมาก่อนมาหลัง

3. ฟุตบาททางเท้า

3.1. รถเข็น คนขายของตั้งระเกะระกะ

3.2. คนจรจัด ขอทานเต็มถนน

3.3. ขยะที่ผู้คนทิ้งขว้าง

4. วินัยจราจร

4.1. เห็นป้านห้ามเเต่ก็ยังทำผิด เพราะขี้เกียจ

4.2. คนผิดกม.เยอะ ไม่สนใจ ใส่ใจกม.