Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie. by Mind Map: Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych
"Klubu Malucha" w Ostrowie.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie.

ROZDZIAŁ II. WSTĘP I PODSTAWY METODOLOGICZNE PRACY.

2.1.Wstęp-uzasadnienie tematu.

2.2. Podstawy metodologiczne pracy.

2.3. Projekty scenariuszy zajęć rozwojowo-wychowawczych.

2.4. Wnioski i obserwacje z przeprowadzonych zajęć rozwojowo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ III.

3.1. Bibliografia.

3.2. Załączniki-wybrane prace dzieci.

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ DZIECKA 3-4-LETNIEGO.

1.1 Podstawy pedagogiczno-prawne działalności "Klubu Malucha".

1.2. Ogólny rozwój dziecka 3-4-letniego.

1.3. Możliwości i metody rozwoju plastycznego dziecka 3-4-letniego.