Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie. by Mind Map: Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie.

ROZDZIAŁ II. WSTĘP I PODSTAWY METODOLOGICZNE PRACY.

2.1.Wstęp-uzasadnienie tematu.

2.2. Podstawy metodologiczne pracy.

2.3. Projekty scenariuszy zajęć rozwojowo-wychowawczych.

2.4. Wnioski i obserwacje z przeprowadzonych zajęć rozwojowo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ III.

3.1. Bibliografia.

3.2. Załączniki-wybrane prace dzieci.

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ DZIECKA 3-4-LETNIEGO.

1.1 Podstawy pedagogiczno-prawne działalności "Klubu Malucha".

1.2. Ogólny rozwój dziecka 3-4-letniego.

1.3. Możliwości i metody rozwoju plastycznego dziecka 3-4-letniego.