Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie. by Mind Map: Realizacja zadań rozwojowo-wychowawczych "Klubu Malucha" w Ostrowie.

1. ROZDZIAŁ II. WSTĘP I PODSTAWY METODOLOGICZNE PRACY.

1.1. 2.1.Wstęp-uzasadnienie tematu.

1.2. 2.2. Podstawy metodologiczne pracy.

1.3. 2.3. Projekty scenariuszy zajęć rozwojowo-wychowawczych.

1.4. 2.4. Wnioski i obserwacje z przeprowadzonych zajęć rozwojowo-wychowawczych.

2. ROZDZIAŁ III.

2.1. 3.1. Bibliografia.

2.2. 3.2. Załączniki-wybrane prace dzieci.

3. ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ DZIECKA 3-4-LETNIEGO.

3.1. 1.1 Podstawy pedagogiczno-prawne działalności "Klubu Malucha".

3.2. 1.2. Ogólny rozwój dziecka 3-4-letniego.

3.3. 1.3. Możliwości i metody rozwoju plastycznego dziecka 3-4-letniego.