Gestió Docent mitjançant TIC

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gestió Docent mitjançant TIC by Mind Map: Gestió Docent mitjançant TIC

1. Planificació

1.1. Alumnes

1.1.1. Assignació a les aules

1.1.2. Informació del calendari

1.2. Aules

1.2.1. Quantitat d'aules

1.2.2. Calendaris de cada aula

1.3. Docents

1.3.1. Assignació a les aules

1.3.2. Formació necessaria

1.4. Materials

1.4.1. Enviament del material

1.4.2. Publicació del material

2. Anticipació

2.1. Problemes que sorgeixin

2.1.1. Protocol d'actuació

2.1.2. Borsa de docents i autors

2.1.3. Dotació pressupostaria

3. Coordinació departaments

3.1. Tecnologic

3.2. Gestió avaluació

3.3. Recursos humans

3.4. Gestió materials

3.5. Comunicació

3.6. Matriculació

4. Triangle costos/temps/qualitat