Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slaveri by Mind Map: Slaveri

1. Trekantshandlen

1.1. Det var først blev Slaver transporteret til Amerika hvor de arbejdede i plantager, så sendte de Rom, Sukker, Tobak, Bomuld, Og kaffe. Europa sendte så Våben, Alkohol, Jern, og tekstiler.

2. Ændrede syn på slaver

2.1. 1700-Tallet.

2.1.1. Man fik synet af at alle var frie, havde retten til liv, skæbne og lykke!

2.2. 1800-Tallet

2.2.1. Op igennem 1800-Tallet, afskaffede man slaveri, i Europa og Amerika!

2.3. 1900-Tallet

2.3.1. Selvom man havde forbudt slaveri mange steder i verdenen, Var der stadig mange Slaver i det 19. Århundrede!

2.3.2. Det sidste Land afskaffede Slaveri i 1983.

3. Vikingetiden

3.1. Trælle

3.1.1. Vikinger var ofte på togter efter trælle, guld eller sølv. Noget de kunne sælge eller selv kunne udnytte.

3.1.2. Når en høvding døde, spurgte man ofte trælkvinder om de ville dø sammen med ham, så ventede man på en af dem sagde "jeg" - Så blev de kvinderne drukket fulde, mens mændene larmede ved at banke på skjoldene!

3.1.3. Op imod middelalderen, forsvandt trællene langsomt, Pga. Kristendommen!

4. Oldtiden

4.1. Romertiden

4.1.1. Spartakus.

4.2. Grækertiden

4.3. Slaverne arbejdede ofte i miner, under forfærdelige Vilkår. Både i Grækenland og i Rom

4.3.1. Mange slaver blev slidt og i farlige arbejde, som mine-arbejde, Forurening, og Sult

4.3.2. Få slaver havde et "godt" Slave arbejde, som Håndværker, eller arbejdede i de riges hjem! Så hvis de havde tjent deres herre godt, kunne de blive fristilt, når Slaveejeren døde!

5. Hvad er slaveri?

5.1. Slaver var magteslæse

5.2. Man førte ofte krig for at få slaver

5.3. Mange Millioner Sorte slaver blev sendt til Amerika!

5.4. Slaveejerne Bestemte selv om de ville sælge, eller låne slaven ud.

5.5. Slaveejerne kunne slå Slaven ihjel, uden at blive straffet for at gøre det!

6. Slaver og sukker.

6.1. Mellem 1450 og 1850 førte man millioner af slaver over atlanten, for at de kunne arbejde i plantager i Vestindien, Nordamerika, og Sydamerika

6.2. Det startede med opdagelsesrejserne fra Portugal, og Spanien. De sejlede ned i Afrika og røvede alt sølv og guld.

6.3. Man fik ofte Indianere til at arbejde på store plantager, men de døde ofte af sygdomme, eller det hårde arbejde. Men Portugiserne fandt en løsning, for i Afrika havde de lavede meget sukker, så hvorfor ikke trans portere dem over til Amerika? Man startede med at flytte dem i starten af 1500 tallet

7. Danmark Flag

7.1. Danmark tjente godt på slavehandlen, og der lå ofte et pænt overskud tilbage.

7.2. I slutningen af 1700'Tallet vendte flere og flere sig imod slavehandel.

7.3. I England var der allermest succes med slavehandel, men det var også der at der kom kraftigste modstand. Der blev lavet en modstandsbevægelse kaldet "The abilition society".

7.4. I 1792 får Ernst Schimmelmann sagt til Christian 7. at de skulle forbyde slavehandel. Det blev der skrevet under på i 1792, og i 1803 var Danmark den første Nation til at forbyde slavehandel.

8. USA FLAG

8.1. USA

8.1.1. I Nordstaterne var man imod slaveri, men i sydstaterne forsvarede man slaveri. Det lykkedes mange gange at forhindre kampe mellem Nordstaterne og Sydstaterne, Men i 1861 Gik det galt.

8.1.1.1. Borgerkrig 1861-1865.

8.1.1.1.1. Det var det Blodigste nogensinde i USA hvor op til 620.000 blev slået ihjel. Der var mange slag, men ingen af parterne vandt den afgørende kamp, indtil i 1863 hvor at Nordstaterne vandt i Gettysburg. Samtidig havde Abraham Lincoln udsendt erklæring om at alle slaver i Sydstaterne blev sat Fri.

8.1.1.1.2. i 1865 måtte Systaterne endelig give op og så kunne der endelig blive fred, og at det betød at slavehandel endelig var blevet afskaffet.

8.2. Sydamerika

8.2.1. Man ville gerne ophæve slaveri, og man mente at det langsomt ville miste sin betydning, men sådan gik det ikke, for i Sydamerika var jorden velegnet til bomuld, som krævede man fingre og blev solgt til England.

8.3. Frie, men ikke lige.

8.3.1. Selvom slaveri var ophørt, blev sorte mennesker stadig hårdt undertrykt og det gjorde for eksempel skulle de sidde bagerst i bussen, de måtte ikke gå på samme skoler, og måtte ikke sidde de samme steder som de hvide på restauranter.

8.3.2. Først i 1950-60erne blev der lavet om på sortes vilkår, og det var blandt andet folk som Martin Luther King der overbeviste folket om at sorte og hvide var lige. Og siden Obama vandt valget o 2008 var det, det endelige tegn på at slaveri var Fortid i USA's historie.

9. Antal slaver idag

9.1. Antal slaver idag

9.1.1. Asien & Stillehavet : 9.490.000

9.1.2. Latinamerika & Vestindien: 1.320.000

9.1.3. Afrika Syd For Sahara: 660.000

9.1.4. Industrialiseret verden: 360.000

9.1.5. Mellemøsten & Norafrika: 260.000

9.1.6. Rusland og tidligere Sovjetunion: 210.000

9.1.7. Ialt: 12.300.000 Slaver

10. Slaver i moderne tid

10.1. Iqbal Masih

10.1.1. Han startede en slaveorganisation, og rejste rundt i verden, for at fortælle unge om slavearbejde osv. Han har hjulpet med at befri tusinder af slaver.

10.2. Børnearbejde

10.2.1. Det er det samme som slaveri idag, fordi man tager børn rundt omkring i verden og burer dem inde, og så skal de arbejde der fra tidlig morgen til sen aften. De mangler kærlighed, omsorg. Osv.

10.3. Chokolade og slaveri

10.3.1. Mange af de slaver som arbejdede af forbindelser med vores måde at leve på idag. For eksempel chokolade, hvor slaver i Vestafrika, som arbejder med kakaobønner, og det bruger vi idag til chokolade