Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

slaveri by Mind Map: slaveri
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

slaveri

Hvem handlede med slavere over atlanterhavet?

Hvad er slaveri

Man ved ikke præcist hvornår de første slavere kom, men et billede fra oldtiden viser nogle mænd som har bundet nogle uskyldige mænd.

En slaveejer

Slaveejeren har kontrol over alt, hvad slaven går rundt og laver. Men hvis slaven ikke gør hvad han får besked på, bliver han straffet og i værste fald slået ihjel

Årsager til slaveri

De to vigtigste årsager til slaveri er krig og fattigdom. Hvis man taber en krig har modstanderen ret til at hærske over en. Det medfører slaveri. Fattigdom er også en rigtig stor del af slaveri. Hvis en familie ikke har nok penge, kan de være nød til at sælge sig selv eller deres børn.

Stratigier til tilfagetagelse af slavere

Noget som man så tit i Afrika. Formålet med krigene var at skaffe krigsfangere/slavere. De blev videre sendt til den arabiske verden og andre eupæiske lande.

Ændret syn på slaveri

I 1700 tallet kom man på andre tanker. Alle havde ret ril et frit liv! Også de sorte slavere. Disse ord stod der i uafhængighedserklaringen fra Amerika. Ca. fra 1800 tallet blev slaveri diskuteret, og man forbød slaveri i mange erklæringer.

Oldtiden

Hvornår kom de første slavere?

Man ved ikke præcist hvornår de første slavere kom, men et billede før kristus viser nogle mænd, som holder andre uskyldige tilbage. Man mener dog kun at det var få procent af befolkningen, som udgjorde slavere.

Slaveri i grækenland og rom

slaverne i Grækenland og rom havde virkelig dårlige vilkår, som også gav eftervirkninger. Mange døde af sult, og forurening. Men der var også nogle slavere som havde gode vilkår,hvis man kan kalde de for det. Slaverne arbejdede som håndværkere og hjælpere for de rige borgere, og hvis de havde nok penge kunne slaverne faktisk købe sig fri.

Da slaverne gik i oprør

Visse slaver i romerriget blev udtaget til at kunne blive gradiatorer. Det var en særlig gruppe som blev oplært og skulle kæmpe mod vilde dyr og lign. I romerriget blev det en seværdighed at se slaverne kæmpe mod store og stærke dyr.

Vikingernes trælle

Et andet ord for slaver

I oldtiden havde norden et andet ord for slaver. "trælle"

Trælle

Trælle blev som regel brugt til at finde guld, sølv og andre værdifulde ting. Men trællene havde også mulighed for at sælge nogle af genstandende på markeder.

Trælkvinden

Trælkvinden var en kvinde som sagde ja til at blive ofret sammen med en død høvding. Kvinden blev drukket stiv, og derefter kvalt med et reb.Tilsidst blev de døde brændt på et skib, men man ved jo ikke om kvinden blev tvunget til ofringen, eller om hun gjorde det frivilligt. Man har senere fundet beviser på at der også var trælkvinder i vikingetiden.

Var Danmark et trællesamfund?

Nogle historikere mener at der var mange slavere i Danmark i vikingetiden, men intet er bevist. Men trællene begyndte ligeså stille at uddø i norden.Det var i ca i 1100-1200 tallet.

Trekantshandel og sukker

Slavere over atlanterhavet

I 400 år (1450-1850) blev der sendt mange millioner slavere over atlanterhavet. Da de skulle arbejde i plantager såsom sukkerrørsplantager mm.

Portugiserne havde ideen

Portugiserne fandt på at fragte sorte slavere over atlanten, og det tjente de godt ved.

Trekantshandlen

Trekantshandlen fik navnet da de eupariske lande som Portugal, sejlede ned langs med vestkysten, og tog slavere til fange. De fragtede dem dermed over til lande som Amerika og Brasillien. De arbejdede i plantager, og dermed skabte produkter til europa, som sukker og tobak.

Danmark gik imod slavehandel

Danmark tjente godt på slavehandlen, fordi arbejdspladserne myldredrede frem, på gund af af sukker fabrikker og andet produktion. Men midt i 1700 tallet begyndte man at gå imod slavehandel, da der var nogle englændere, som mente, at de ingen rettigheder havde. Det fik Chr.7 til at underskrive en lov, som forbød slavehandel.

Endelig afskaffet

Da grundloven kom i 1948, og der skulle være demokrati i Danmark skete der en drastisk drejning. En masse sorte slavere samlede sig inde i hovedstaden, og omringede generalguvernøren Peter von. De fik ham til at læse: Alle slavere på de vestindiske øer er hermed frigivet.

Slaveriet i USA

Bomuldsplanten

Bomuldsplanten havde en stor betydning for slavere i USA. Det var endelig meningen at slavehandlen skulle stoppe i 1808, men sådan skulle det ikke være. Der skal bruges mange hænder, når man plukker bomuld, så slaverne var et oplagt valg.

Borgerkrig i USA

Fra 1861-1865 udløste der sig borgerkrig i landet. Abraham Lincon var lige valgt som ny præsident, og var stærkt imod slavehandel. Så sydstaterne i USA, meldte sig udad USA, og startede en union. Det udløste borgerkrig, som varede i hele 4 år. Sydstaterne tabte, og slavehandel blev afskaffet i USA.

De sorte blev undertrykt

Det kunne godt være, at der ikke var slavehandel i USA, men alligevel ville sydstaterne det anderledes. De skabte love, sådan at de sorte ikke kunne få stemmeret, og generalt ikke havde de samme rettigheder end de hvide. Børnene måtte heller ikke gå i skole, eller de sorte måtte heller ikke gå på resturant.

Ligeret i USA

De sorte blev ved med at kæmpe for deres rettigheder, og det gav pote.

Martin Luther King

Martin Luther King var med til at kæmpe for de sortes rettigheder i USA. Hans tale for de sorte i 1963 var hans nok største øjeblik i livet. "I have a dream"

De dansk ejede øer

Kontrol

I 1700 tallet ejede danskerne 3 vest-indiskeøer og dem havde de fuld kontrol over. Man mente at de der blev sejlet omkring 70000 tusinde slavere over til øerne, og de skulle arbejde i plantager.

straffe

Men tilgængæld hvis man prøvede at flygte fra plantagerne, og man blev opdaget blev de straffet. Enten med 150 piskeslag eller få ambotered et ben. Det var hårde tider den gang

Slaveri i nutiden

Folk er fattige

I 1948 erklærede FN at slaveri var forbudt, men der er stadig rigtig mange slavere i nutiden. Folk ofre sit liv til et andet menneske, på grund af fattigdom. Disse tilfælde ses mest i: Asien, Afrikaog Latinamerika. Der findes ca. 12,5 millioner slavere, og der kan enda være flere,

Sex slaveri

En af de værste former for slaveri er sex slaveri. Kvinder sælger sig selv til mænd, for at kunne overleve. Sex slaveri er også tilstede i Danmark. De kommer mest fra Afrika og Thailand. Enda er der mange tusinde turister, som tager til Thailand og køber sig til sex. Jeg har aldrig hørt noget lignene!

Børnearbejde

Børnearbejde

I nutiden findes der over 158 millioner børnearbejdere. Børnene arbejder f.eks i miner, fabrikker og værksteder. visse steder findes der også tvunget børnearbejde. Børnene bliver lukket inde i minerne og skal arbejde hele dagen, uden ret meget mad.

Fra sukker til bomuld og til chokolade.

Hele 70% af alt chokolade kommer fra vestafrika, og det er især et land, som er meget udbredt omkring børnearbejde. Endnu en dreng skal arbejde i kakao plantager, fordi hans familie har brug for det.

Kan vi fjerne slaveriet?

Fattigdom=slaveri

Hvis der bliver ved med at være fattigdom i verden, kan vi ikke bekæmpe slaveri fuldstændigt.

Biligere uddannelser

En anden måde, som kunne bekæmpe slaveri er uddannelser. Hvis folk får en uddannelse, kan de også få mulighed for at tjene deres ejne penge, og forsørge sin egen familie.

Donere penge

Den sidste måde, som kan bekæmpe slaveri er penge. Vi gør det allerede meget idag, og det skal vi bare blive ved med. F.eks til organisationer, og ved indsamlinger i TV.

Mesopotamien

Man mener at de første slavere fandt sted i Mesopotamien, men der er ingen direkte beviser.

Free the slaves!

Free the slaves er en organisation, som bekæmper børnearbejde: Her er de 3 råd: