Verkkopedagogiikka by Juha Lampi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verkkopedagogiikka by Juha Lampi by Mind Map: Verkkopedagogiikka by Juha Lampi

1. Oppituntini verkossa

1.1. Huomautus!

1.2. Portfolio-oppiminen

2. Omassa työkäytössäni

2.1. Google

2.1.1. Gmail

2.1.2. Google+

2.1.3. Blogger

2.1.4. Google Drive

2.1.5. Google valokuvat

2.1.6. YouTube

2.2. Agenda

2.3. Sähköposti

2.4. Wikimedia Commons

2.5. Flickr

2.6. Ylen palvelut

2.7. Erilaiset oppissivustot

2.8. Wikipedia

2.8.1. Wikisanakirja

2.8.2. Wikimedia Commons

2.8.3. Wikikirjasto

2.8.4. Wikiopisto

2.9. Ehkä otan tulevaisuudessa käyttöön

2.9.1. mindmeister

2.9.2. Facebook

2.9.3. Prezi

2.9.4. SlideShare

2.9.5. ??? - jotain uutta tulee aina

3. Välineitä

3.1. Suljetut oppimisalustat

3.1.1. Optima

3.1.2. Moodle

3.1.3. Agenda

3.2. Videopalvelut

3.2.1. Yle

3.2.1.1. Oppiminen.yle.fi

3.2.1.2. Yle Areena

3.2.1.3. Yle Elävä arkisto

3.2.2. YouTube

3.2.3. Ruutu.fi

3.2.4. Katsomo.fi

3.2.5. Vimeo

3.3. Yhteisöpalvelut

3.3.1. Facebook

3.3.2. Google+

3.3.3. MySpace

3.3.4. Twitter

3.3.5. Ning

3.3.6. LinkedIn

3.4. Blogit

3.4.1. Blogger

3.4.2. Vuodatus

3.4.3. Edublogs

3.5. Kuvapalvelut

3.5.1. Flickr

3.5.2. Wikimedia Commons

3.6. Wikit

3.6.1. Wikipedia + sisarhankkeet

3.6.2. KirjastoWiki

3.6.3. Wikispaces

3.7. Videoneuvotteluohjelmat

3.7.1. Adobe Connect Pro

3.7.2. Skype

4. Verkkopedagogiikan käsitteitä

4.1. Avoimuus

4.2. Vuorovaikutteisuus

4.3. Jakaminen

4.4. Tasa-arvo

4.5. Ajan ja resurssien säästö

4.6. Ohjaus

5. Verkkopedagogiikan välineet

5.1. Videopalvelut

5.2. Kuvapalvelut

5.3. Blogit

5.4. Scormit

5.5. Tehtävät

5.6. Oppimateriaali

5.7. Oppimisalustat

5.8. Chatit

5.9. Keskustelupalstat

5.10. Videoneuvottelut

6. Yksilö ja yhteisöt

6.1. Itsenäinen opiskelu

6.1.1. Tutkiva oppiminen

6.1.2. Oppimispäiväkirja

6.1.3. Aktivoiva opetus

6.1.4. Itseopiskelumateriaali

6.2. Ryhmätyö

6.2.1. Yhteinen blogi

6.2.2. Yhteiset dokumentit

6.2.3. Yhteinen wiki

6.2.4. Yhteiset keskustelut

6.3. Yhteistyö

6.4. Asiantuntijat

7. Mitä on verkkopedagogiikka?

7.1. Wikipedia määrittelee sen näin:

7.2. Päivi Mäkinen määrittelee verkkopedagogiikkaa näin:

7.3. Kalliala E. 2002 määrittelee verkko-opettamisen laajasti:

8. Pedagoginen löytöretki

8.1. Ajatus: Kalliala, E; Toikkanen, T.

8.2. Tilaa opiskelijoiden tiedoille, taidoille ja kokemuksille.

8.3. Saattaa myös olla ritiriidassa pelkän oman opettajan opetuksen kanssa.

8.4. Muuttuva tietämys, kokemus ja tekeminen.

8.5. Opettaja myöntää tietojensa rajallisuuden.

8.6. Kaikki oppivat yhdessä - myös opettaja.

9. Lähdeluettelo

10. Tiedottaminen