Opiskelu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opiskelu by Mind Map: Opiskelu

1. luennot

1.1. valmistautuminen

1.2. keskittyminen

1.3. häiriötekijät

1.4. virkeystila

1.5. muistiinpanot

1.6. sulkea häiriötekijät pois

2. itseopiskelu

2.1. kertaaminen

2.2. läksyjen tekeminen

2.2.1. tehdä läksyt ajallaan

2.3. lepo

2.4. lukeminen

2.4.1. pitäisi lukea paljon enemmän

3. vapaa-aika

3.1. harrastukset

3.2. perhe

3.3. lepo

4. tentit

4.1. kertaaminen

4.1.1. kerrata ajoissa

4.2. lukeminen

4.2.1. lukea riittävästi

4.3. ennakointi

5. ajankäyttö

5.1. tehdä kunnon suunnitelmia

5.2. opetella käyttämään kalenteria