Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISLAM by Mind Map: ISLAM

1. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Symbolene 'stjernen og halvmånen' betegner oftest verdensreligionen islam. Denne artikel er en del af serien om Islam Religiøse dogmer Trosbekendelsen • Bøn • Faste • Halal • Haram • Pilgrimsrejsen til Mekka • Velgørenhed Centrale personer Muhammed • Ali · Abu Bakr • Muhammeds følgesvende • Ahl Al-Bayt • Imamer • Islams profeter • Mahdi Skrifter og love Koran • Hadith • Sira • Fiqh • Sharia Retninger Sunni • Shi'a • Sufisme Sociopolitiske aspekter Byer • Arkitektur • Kunst • Kalender • Islamiske religiøse ledere • Imamat • Kalifat • Islam og kvinder • Politisk islam • Jihad Se også Islams fem søjler • Islamiske begreber • Islams historie • Kritik af islam Islam (al-'islām arabisk: الإسلام) er en monoteistisk, abrahamitisk religion. Ordet islam betyder "underkastelse" eller "hengivelse" til Gud. Tilhængerne kaldes i daglig tale muslimer. hvilket betyder "en der underkaster eller hengiver sig" [Guds vilje].[1] Der er ca. mellem 1,57 og 1,65 mia. muslimer i verden. Islams hellige bog er Koranen. Koranen er Guds ord, der blev åbenbaret til Muhammed gennem ærkeenglen Gabriel. Derved er Muhammed Guds sidste profet, og Koranen og Sunnahen (Muhammeds sædvane) betragtes som islams fundamentale kilder.[2] Ifølge muslimer genindførte Muhammed blot den tro, som stammer fra Abraham, Moses, Jesus og andre profeter. Ifølge islamisk tradition (hadith) fordrejede jøder og kristne nemlig de åbenbaringer, som profeterne modtog fra Gud, ved enten at forandre teksten, indføre falsk fortolkning eller begge dele.[3] Størstedelen af verdens muslimer tilhører en af islams to hovedretninger: sunni eller shia.[4] Skismaet mellem disse to retninger udviklede sig sent i det 7. århundrede efter uoverensstemmelser om det muslimske fællesskabs religiøse og politiske ledelse. Omtrent 85 % af muslimerne er sunni-muslimer og 15 % er shia-muslimer. Islam er den dominerende religion i Mellemøsten og dele af Afrika og Asien. Store fællesskaber findes også i Kina, på Balkanhalvøen, i Østeuropa og i Rusland. Der er desuden store muslimske immigrantfællesskaber i andre dele af verden b

2. Moskeer

3. Tro

4. Helligdage

5. Kendetegn ved moskeen kaba