Комп'ютер майбутнього

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комп'ютер майбутнього by Mind Map: Комп'ютер майбутнього

1. процесори

1.1. Квантовий комп'ютер

1.2. Квантові комп'ютери на оптичних чіпах

2. монітори

2.1. доповнена реальність

2.1.1. доповнена реальність в іграх

2.1.2. доповнена реальність і воєнні технології

2.1.3. доповнена реальність і QR коди

2.1.4. Project Glass

2.2. проекції сенсорних панелей

2.3. гнучкі дисплеї

3. Штучні нейронні мережі

3.1. класифікація

3.1.1. за типом вхідної інформації

3.1.1.1. Аналогові нейронні мережі (використовують інформацію у формі дійсних чисел);

3.1.1.2. Двійкові нейронні мережі (оперують з інформацією, представленою в двійковому вигляді).

3.1.2. характером навчання

3.1.2.1. Навчання з учителем

3.1.2.2. Навчання без вчителя

3.1.2.3. Навчання з підкріпленням

3.1.3. за характером налаштування синапсів

3.1.3.1. Мережі з фіксованими зв'язками

3.1.3.2. Мережі з динамічними зв'язками

4. Хмарні обчислення

4.1. Моделі обслуговування та існуючі рішення

4.1.1. Програмне забезпечення як послуга (SaaS)

4.1.2. Платформа як послуга (PaaS)

4.1.3. Інфраструктура як послуга (IaaS)

4.2. Моделі розгортання

4.2.1. Приватна хмара

4.2.2. Публічна хмара

4.2.3. Громадська хмара

4.2.4. Гібридна хмара