Moviment obrer

PJ
Pedro J

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviment obrer by Mind Map: Moviment obrer

1. Sindicats

1.1. Trade Unions

1.2. És un moviment organitzat. Proposa la vaga com a sistema de queixa

1.3. pacífic? violent?

1.4. Té molta importància actualment com a sistema d'organització de treballadors.

2. Ludisme

2.1. Ned Ludd

2.2. No és un moviment organitzat, és visceral.

2.3. Suposa violència

2.4. No va tenir futur

3. Socialisme utòpic

3.1. Robert Owen

3.2. És un moviment organitzat, però sectari

3.3. És pacífic

3.4. No va tenir futur

4. Marxisme

4.1. Manifest Comunista (1848), "El capital"

4.2. Moviment d'idees molt innovadores i seductores. Sobretot la seva lectura de la història (materialisme històric) que et feia sentir part d'una lluita contra l'opressió.

4.3. Pretén una lluita organitzada i comuna.

4.4. Pretén un període transitori de violència (dictadura del proletariat)

4.5. Molt influent, amb ecos en els partits polítics i grups comunistes actuals.

5. Anarquisme

5.1. A-narquia: sense-govern =llibertat total

5.2. Bakunin

5.3. Lluita individual o d'organització lliure

5.4. Pacífic / violent

5.5. Molt influent. Moviment 15-M?

6. Cartisme

6.1. Reivindicació política: el sufragi universal

6.2. És un moviment organitzat

6.3. És pacífic

6.4. No veig clara la connexió amb l'actualitat.

7. La Internacional

7.1. 1864-1876: s'acaba per la falta d'enteniment entre les diferets ideologies.

7.1.1. FUTUR????