Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ zabaw ruchowych na
rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdział I-Portret dziecka w wieku przedszkolnym

1.Wstęp

2.Czwarty rok życia

2.1. Rozwój fizyczny

2.2.Rozwój emocjonalny

2.3. Rozwój psychiczny

3. Piąty rok życia

3.1.Rozwój fizyczny

3.2.Rozwój emocjonalny

3.3.Rozwój psychiczny

4.Szósty rok życia

4.1. Rozwój fizyczny

4.2. Rozwój emocjonalny

4.3. Rozwój psychiczny

5. Zakończenie

Rozdział II-Zabawa w świetle literatury przedmiotu

1. Wstęp

2. Definicja zabawy

3. Typologia zabaw dzieci

3.1.Wczesne dzieciństwo, 3.1.1.Zabawy manipulacyjne, 3.1.2.Zabawy konstrukcyjne, 3.1.3.Zabawy "na serio"

3.2.Dziecko sześcioletnie, 3.2.1.Zabawy "na niby", 3.2.2. Zabawy dydaktyczne, 3.2.3.Zabawy tematyczne, 3.2.4.Twórczość artystyczna, 3.2.5.Zabawy konstrukcyjne

4.Zabawy ruchowe dziecka sześcioletniego

4.1.Definicja zabaw ruchowych

4.2.Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka

4.3.Typologia zabaw ruchowych, 4.3.1.Zabawy orientacyjne, 4.3.2.Zabawy bieżne, 4.3.3.Zabawy na czworakach, 4.3.4.Zabawy rzutne i z toczeniem, 4.3.5.Zabawy skoczne, 4.3.6,Zabawy z elementami równowagi, 4.3.7.Ćwiczenia gimnastyczne, 4.3.8.Zabawy muzyczne

4.4. Zakończenie

Rozdział III- Metodologia

1.. Wstęp

2..Określenie problemu badawczego

3.Metodologia badań

3.1. Ankieta dla nauczycieli

3.2. Arkusz obserwacji

Rozdział IV- Analiza i wnioski

1. Zestawienie danych uzyskanych w badaniach

1.1. Tabelka porównawcza z arkuszu obserwacji i ankiet dla nauczycieli

2. Analiza danych

3. Odpowiedź na pytanie: Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym