Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Rozdział I-Portret dziecka w wieku przedszkolnym

1.Wstęp

2.Czwarty rok życia

3. Piąty rok życia

4.Szósty rok życia

5. Zakończenie

Rozdział II-Zabawa w świetle literatury przedmiotu

1. Wstęp

2. Definicja zabawy

3. Typologia zabaw dzieci

4.Zabawy ruchowe dziecka sześcioletniego

Rozdział III- Metodologia

1.. Wstęp

2..Określenie problemu badawczego

3.Metodologia badań

Rozdział IV- Analiza i wnioski

1. Zestawienie danych uzyskanych w badaniach

2. Analiza danych

3. Odpowiedź na pytanie: Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym