Simuliranje prijevoza putnika

Program za simuliranje prijevoza putnika za kolegij Strukture podataka.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Simuliranje prijevoza putnika by Mind Map: Simuliranje prijevoza putnika

1. Iskrcavanje putnika

1.1. Iniciraj pomocni stog

1.2. Sve dok stog nije prazan

1.2.1. Dohvati vrijednost vrha stoga

1.2.2. Izracunaj starost

1.2.3. Ako je osoba izmedu 18-25 godina i ima status "neozenjen" ili "neudata"

1.2.3.1. Ispisi sve atribute dohvacenog elementa

1.2.4. U suprotnom, ubaci dohvaceni element u pomocno polje

1.2.5. Izbrisi element sa vrha

1.3. Sve dok pomocni stog nije prazan

1.3.1. Dohvati vrijednost vrha stoga

1.3.2. Izbrisi element sa vrha stoga

1.3.3. Ispisi sve atribute dohvacenog elementa

1.3.4. Dodaj dohvaceni element sa pomocnog stoga na vrh stoga

1.3.5. Stog uspjesno vracen u pocetni redosljed

2. Unos putnika

2.1. Ponavljaj korake sve dok nepostoji 10 unosa

2.1.1. Generiranje iIspis spola osobe za ispravniji unos

2.1.2. Unos imena, prezimena, OIB-a i godine rođenja

2.1.3. Generiranja nasumičnog dana i mjeseca rođenja

2.1.4. Nasumično generiranje statusa osobe koje u nekim uvjetima ovisi od godini rođenja

2.1.5. Ubaci element na vrh stoga (PushS)

3. Ispis posljednjeg dodanog

3.1. Dohvati element za ispis sa TopS

3.2. Ispiši sve atribute elementa

3.2.1. Izracunaj starost preko datuma rođenja i ispiši

4. Iskrcavanje putnika rekurzijom

4.1. Postaviti rubni uvjet ako je stog prazan return

4.2. Dohvati element sa vrha stoga

4.3. Izbrisi element s vrha stoga

4.4. Pozovi se na samu sebe, sve dok rubni uvjet nebude ispunjen

4.5. Ako je putnik stariji od 50 godina i zenskog je spola i ima status "udovica"

4.5.1. Ispisi sve atribute

4.6. U suprotnom, dodaj dohvaceni element na vrh stoga. Vraca nazad elemente

5. Headeri

5.1. stog_polje.h

5.1.1. Polje element tipa osoba,kursor top na vrh

5.2. stog_pokazivac.h

5.2.1. Element tipa osoba pokazivac na sljedeci element

5.3. struktura osoba

5.3.1. Ime, prezime, oib, dan, godina, mjesec, status, spol(mz)

6. Operacije

6.1. InitS()

6.2. TopS(S)

6.3. PopS(S)

6.4. PushS(x, S)

6.5. IsEmptyS(S)