Zadatak 2 Simulacija ukrcaja i iskrcaja na brodu pomocu stoga

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 2 Simulacija ukrcaja i iskrcaja na brodu pomocu stoga by Mind Map: Zadatak 2 Simulacija ukrcaja i iskrcaja na brodu pomocu stoga

1. Implementacija stoga

1.1. Preko pokazivača

1.1.1. IsEmptyS

1.1.2. TopS

1.1.3. PushS

1.1.4. PopS

1.1.5. InitS

1.2. Preko polja

1.2.1. IsEmptyS

1.2.2. TopS

1.2.3. PushS

1.2.4. PopS

1.2.5. InitS

2. MAIN Izbornik

2.1. Simuliranje ukrcaja putnika

2.2. Prvo iskrcavanje u luci Rijeka

2.3. Drugo iskrcavanje u luci Pula

2.4. Stanje stoga

2.5. Izlaz iz programa

3. Funkcije

3.1. Drugo iskrcavanje

3.1.1. Sve udovice

3.1.2. Putnice starije od 50 godina

3.1.3. Prikaz stanja stoga

3.2. Unos putnika

3.2.1. Ime i Prezime

3.2.2. OIB

3.2.3. Spol

3.2.4. Datum Rodjenja

3.2.5. Bracni status

3.2.5.1. Automatsko generiranje

3.2.6. Ispis zadnjeg unesenog

3.3. Prvo iskrcavanje

3.3.1. Svi neoženjeni/neudati putnici

3.3.2. Putnici između 18 i 25 godina

3.3.3. Prikaz stanja na stogu