Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1b fortsätter arbetet med denna mindmap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturkunskap 1b by Mind Map: Naturkunskap 1b

1. Djurs biprodukter bryts ner i jorden

2. Djur äter växter och får i sig kväveföreningar som görs om till proteiner

3. Växter suger åt sig kväveföreningar i jorden

4. Näringsväv

5. Mediciner gjorda på växter

6. T7: Bioteknik – livets teknik

6.1. Proteinsyntesen

6.1.1. Cellkärna

6.1.2. RNA

6.1.3. Ribosom

6.1.4. Aminosyror

6.2. Cellensbyggnad

6.2.1. Mitokondrier

6.2.2. Golgiapparaten

6.2.3. Cellkärna

6.2.4. Cellmembranet

6.3. Arvsanlag

6.3.1. Celldelning

6.3.1.1. Mitos

6.3.1.1.1. Mutationer

6.3.1.2. Meios

6.3.1.2.1. Recessiv egenskap

6.3.2. Gener

6.3.2.1. Kromosom

6.3.2.1.1. DNA molekyl

6.4. DNA-analys

6.4.1. HUGO-projektet

6.4.2. Fosterdiagnostik

6.4.3. Kriminalteknik

6.5. DNA-teknik

6.5.1. Kloning/växtförädling

6.5.2. GMO

6.5.3. Genterapi

6.5.3.1. Plasmid DNA

6.5.3.2. Framställa insulin

7. T5: Livsstil och hälsa

7.1. Näringsämnen

7.1.1. Poteiner

7.1.1.1. Byggmaterial

7.1.1.1.1. Aminosyror

7.1.1.2. Funktioner

7.1.1.2.1. Enzymer

7.1.1.2.2. Immunförsvar

7.1.1.2.3. Muskler

7.1.2. Fetter

7.1.2.1. Uppbyggnad

7.1.2.1.1. Triglycerider

7.1.2.1.2. Fosfolipider

7.1.2.1.3. Steroler

7.1.2.2. Exempel

7.1.2.2.1. Mättat fett

7.1.2.2.2. Enkelmättat fett

7.1.2.2.3. Fleromättat fett

7.1.3. Kolhydrater

7.1.3.1. Enklasockerarter

7.1.3.2. Kompliceradesockerarter

7.2. Kostvanor

7.2.1. Energibärande molekyl

7.2.2. Antioxidant

7.2.3. Kroppensförbränning

8. Utarmning

8.1. Konsekvenser

8.1.1. Regnskogarna försvinner

8.1.2. Haven töms på fisk

8.1.3. Föroreningar i naturen

8.1.4. Korallrev skadas

8.1.5. Sliter på levande ekosystem

8.1.6. Tar slut på jordens resurser

8.1.7. Hotar djurlivet

8.1.8. Polarisarna försvinner

8.1.9. Botten trålning

8.1.10. Människan använder större delar utav jordens resurser

8.2. Anledningar

8.2.1. Människan tänker inte på konsekvenserna

8.3. Miljövänliga drivmedel istället för olja

8.4. Fotosyntes

8.5. Ekosystem

8.6. Kan man nöja sig med mindre?

8.7. Skogar behövs för den biologiska mångfalden

9. Klimatförändringar

9.1. Växthuseffekten

9.1.1. Gaser

9.1.1.1. CO2

9.1.2. På sätt och vis bra för Jorden.

9.1.3. 15 ± istället för 18 -

9.1.3.1. Medeltempratur

9.2. Koldioxid

9.2.1. Viktigaste växthusgasen

9.2.2. 1700->Nutid=ökat i koldioxid halt.

9.2.2.1. Medeltempraturen stiger

9.2.2.2. 280-->380 miljondelar

9.3. Temperaturen stiger

9.3.1. Isarna smälter

9.3.1.1. Havsytan stiger

9.3.2. Sommarvärmen stiger kraftigt.

9.3.3. Förstärkt Växthuseffekt

9.3.3.1. Regniga områden= ännu regnigare

9.3.3.2. Torra områden= ännu torrare

9.4. Sveriges del

9.4.1. Positivt

9.4.1.1. Varmare

9.4.1.2. Kortare vintrar

9.4.1.3. Längre växtsäsong

9.4.2. Negativt

9.4.2.1. Mer skadesvampar/djur

9.4.2.1.1. Lantbrukare använder mer bekämpningsmedel.

10. Utarmning

10.1. Konsekvenser

10.1.1. Regnskogar försvinner

10.1.2. Jordbruks markerna blir mindre

10.1.3. Fisken i haven minskar

10.1.4. Polarisarna försvinner

10.2. Anledning

10.2.1. Vi använder för mycket utav jordens resurser

10.2.2. Bottentrålning

10.2.3. Skogar avverkas

10.3. "Kosta vad det kosta vill"

10.4. Det försvinner inte, blir bara till föroreningar

10.5. Det går för snabbt

10.6. Allt handlar om pengar

10.7. Kan man nöja sig med mindre?

10.8. "Det man inte ser är inte ett problem"

10.9. Ekosystem

10.10. Fotosyntes

10.11. Mediciner gjorda på växter

10.12. Miljövänliga drivmedel istället för olja

11. Utarmning

11.1. Konsekvenser

11.1.1. Regnskogar försvinner

11.1.2. Jordbruks markerna blir mindre

11.1.3. Fisken i haven minskar

11.1.4. Polarisarna försvinner

11.2. Anledning

11.2.1. Vi använder för mycket utav jordens resurser

11.2.2. Bottentrålning

11.2.3. Skogar avverkas

11.3. "Kosta vad det kosta vill"

11.4. Det försvinner inte, blir bara till föroreningar

11.5. Det går för snabbt

11.6. Allt handlar om pengar

11.7. Kan man nöja sig med mindre?

11.8. "Det man inte ser är inte ett problem"

11.9. Ekosystem

11.10. Fotosyntes

11.11. Mediciner gjorda på växter

11.12. Miljövänliga drivmedel istället för olja

12. Biologi 1

12.1. Ekologi och miljövård

12.1.1. Populations ekologi

12.1.1.1. Nativitet

12.1.1.2. Mortalitet och predation

12.1.1.3. Immigration

12.1.1.4. Emigration

12.1.2. Kretslopp

12.1.2.1. Koletskrettslopp

12.1.2.1.1. Källor

12.1.2.2. Fosfors Krettslopp

12.1.2.2.1. Fosfor

12.1.2.3. Kvävets Kretslopp

12.1.2.3.1. Kväve föreningar i proteiner

12.1.3. Cellandning

12.1.3.1. respirationsorgan

12.1.3.2. omloppssystem

12.1.3.2.1. Floem

12.1.3.2.2. Xylem

12.1.4. Fotosyntes

12.1.4.1. klorofyll

12.1.4.2. klyvöppningar

12.1.4.3. kloroplast

12.1.5. Ekosystem!?

12.1.5.1. Habitat

12.1.5.2. Ekologisk Nisch

12.1.5.3. Optimum tillväxt

13. Naturvtenskaplig Arbetsmetod

14. Teori 1

14.1. Klassificiering

14.2. Kritisk granskning

14.2.1. Granskning

14.2.2. Publicera

14.2.3. Flera försök

14.2.4. Subjektiv

14.2.5. Objektiv

14.3. Arbetsmetoder

14.3.1. Teori

14.3.2. Hypotes

14.3.3. Resultat

14.3.4. Slutsats

14.3.5. Referenser