Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1b fortsätter arbetet med denna mindmap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturkunskap 1b by Mind Map: Naturkunskap 1b

1. Mediciner gjorda på växter

2. Klimatförändringar

2.1. Växthuseffekten

2.1.1. Gaser

2.1.1.1. CO2

2.1.2. På sätt och vis bra för Jorden.

2.1.3. 15 ± istället för 18 -

2.1.3.1. Medeltempratur

2.2. Koldioxid

2.2.1. Viktigaste växthusgasen

2.2.2. 1700->Nutid=ökat i koldioxid halt.

2.2.2.1. Medeltempraturen stiger

2.2.2.2. 280-->380 miljondelar

2.3. Temperaturen stiger

2.3.1. Isarna smälter

2.3.1.1. Havsytan stiger

2.3.2. Sommarvärmen stiger kraftigt.

2.3.3. Förstärkt Växthuseffekt

2.3.3.1. Regniga områden= ännu regnigare

2.3.3.2. Torra områden= ännu torrare

2.4. Sveriges del

2.4.1. Positivt

2.4.1.1. Varmare

2.4.1.2. Kortare vintrar

2.4.1.3. Längre växtsäsong

2.4.2. Negativt

2.4.2.1. Mer skadesvampar/djur

2.4.2.1.1. Lantbrukare använder mer bekämpningsmedel.

3. Utarmning

3.1. Konsekvenser

3.1.1. Regnskogar försvinner

3.1.2. Jordbruks markerna blir mindre

3.1.3. Fisken i haven minskar

3.1.4. Polarisarna försvinner

3.2. Anledning

3.2.1. Vi använder för mycket utav jordens resurser

3.2.2. Bottentrålning

3.2.3. Skogar avverkas

3.3. "Kosta vad det kosta vill"

3.4. Det försvinner inte, blir bara till föroreningar

3.5. Det går för snabbt

3.6. Allt handlar om pengar

3.7. Kan man nöja sig med mindre?

3.8. "Det man inte ser är inte ett problem"

3.9. Ekosystem

3.10. Fotosyntes

3.11. Mediciner gjorda på växter

3.12. Miljövänliga drivmedel istället för olja

4. Utarmning

4.1. Konsekvenser

4.1.1. Regnskogar försvinner

4.1.2. Jordbruks markerna blir mindre

4.1.3. Fisken i haven minskar

4.1.4. Polarisarna försvinner

4.2. Anledning

4.2.1. Vi använder för mycket utav jordens resurser

4.2.2. Bottentrålning

4.2.3. Skogar avverkas

4.3. "Kosta vad det kosta vill"

4.4. Det försvinner inte, blir bara till föroreningar

4.5. Det går för snabbt

4.6. Allt handlar om pengar

4.7. Kan man nöja sig med mindre?

4.8. "Det man inte ser är inte ett problem"

4.9. Ekosystem

4.10. Fotosyntes

4.11. Mediciner gjorda på växter

4.12. Miljövänliga drivmedel istället för olja

5. Teori 1

5.1. Klassificiering

5.2. Kritisk granskning

5.2.1. Granskning

5.2.2. Publicera

5.2.3. Flera försök

5.2.4. Subjektiv

5.2.5. Objektiv

5.3. Arbetsmetoder

5.3.1. Teori

5.3.2. Hypotes

5.3.3. Resultat

5.3.4. Slutsats

5.3.5. Referenser

6. Djurs biprodukter bryts ner i jorden

7. Djur äter växter och får i sig kväveföreningar som görs om till proteiner

8. Växter suger åt sig kväveföreningar i jorden

9. Näringsväv

10. T7: Bioteknik – livets teknik

10.1. Proteinsyntesen

10.1.1. Cellkärna

10.1.2. RNA

10.1.3. Ribosom

10.1.4. Aminosyror

10.2. Cellensbyggnad

10.2.1. Mitokondrier

10.2.2. Golgiapparaten

10.2.3. Cellkärna

10.2.4. Cellmembranet

10.3. Arvsanlag

10.3.1. Celldelning

10.3.1.1. Mitos

10.3.1.1.1. Mutationer

10.3.1.2. Meios

10.3.1.2.1. Recessiv egenskap

10.3.2. Gener

10.3.2.1. Kromosom

10.3.2.1.1. DNA molekyl

10.4. DNA-analys

10.4.1. HUGO-projektet

10.4.2. Fosterdiagnostik

10.4.3. Kriminalteknik

10.5. DNA-teknik

10.5.1. Kloning/växtförädling

10.5.2. GMO

10.5.3. Genterapi

10.5.3.1. Plasmid DNA

10.5.3.2. Framställa insulin

11. T5: Livsstil och hälsa

11.1. Näringsämnen

11.1.1. Poteiner

11.1.1.1. Byggmaterial

11.1.1.1.1. Aminosyror

11.1.1.2. Funktioner

11.1.1.2.1. Enzymer

11.1.1.2.2. Immunförsvar

11.1.1.2.3. Muskler

11.1.2. Fetter

11.1.2.1. Uppbyggnad

11.1.2.1.1. Triglycerider

11.1.2.1.2. Fosfolipider

11.1.2.1.3. Steroler

11.1.2.2. Exempel

11.1.2.2.1. Mättat fett

11.1.2.2.2. Enkelmättat fett

11.1.2.2.3. Fleromättat fett

11.1.3. Kolhydrater

11.1.3.1. Enklasockerarter

11.1.3.2. Kompliceradesockerarter

11.2. Kostvanor

11.2.1. Energibärande molekyl

11.2.2. Antioxidant

11.2.3. Kroppensförbränning

12. Utarmning

12.1. Konsekvenser

12.1.1. Regnskogarna försvinner

12.1.2. Haven töms på fisk

12.1.3. Föroreningar i naturen

12.1.4. Korallrev skadas

12.1.5. Sliter på levande ekosystem

12.1.6. Tar slut på jordens resurser

12.1.7. Hotar djurlivet

12.1.8. Polarisarna försvinner

12.1.9. Botten trålning

12.1.10. Människan använder större delar utav jordens resurser

12.2. Anledningar

12.2.1. Människan tänker inte på konsekvenserna

12.3. Miljövänliga drivmedel istället för olja

12.4. Fotosyntes

12.5. Ekosystem

12.6. Kan man nöja sig med mindre?

12.7. Skogar behövs för den biologiska mångfalden

13. Biologi 1

13.1. Ekologi och miljövård

13.1.1. Populations ekologi

13.1.1.1. Nativitet

13.1.1.2. Mortalitet och predation

13.1.1.3. Immigration

13.1.1.4. Emigration

13.1.2. Kretslopp

13.1.2.1. Koletskrettslopp

13.1.2.1.1. Källor

13.1.2.2. Fosfors Krettslopp

13.1.2.2.1. Fosfor

13.1.2.3. Kvävets Kretslopp

13.1.2.3.1. Kväve föreningar i proteiner

13.1.3. Cellandning

13.1.3.1. respirationsorgan

13.1.3.2. omloppssystem

13.1.3.2.1. Floem

13.1.3.2.2. Xylem

13.1.4. Fotosyntes

13.1.4.1. klorofyll

13.1.4.2. klyvöppningar

13.1.4.3. kloroplast

13.1.5. Ekosystem!?

13.1.5.1. Habitat

13.1.5.2. Ekologisk Nisch

13.1.5.3. Optimum tillväxt

14. Naturvtenskaplig Arbetsmetod