Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIGITAL NÄRVARO by Mind Map: DIGITAL NÄRVARO

1. 2. DIGITALA EKOSYSTEMET

1.1. 25 min

1.1.1. Digital närvaro

1.1.1.1. Skapa konversationer & relationer

1.1.1.1.1. 3 perspektiv

1.2. 5 min

1.2.1. Var befinner jag mig i ECE-skolans digitala ekosystem?

2. 3. DIGITAL STRATEGI

2.1. 25 min

2.1.1. Slideshare: How to Step out of the Library Bubble using Social Media

2.1.1.1. Om att läsa verksamhetsdirektiven med digitala glasögon

2.1.1.1.1. SSB

2.1.1.1.2. ECE

2.1.1.2. Kartläggning

2.1.1.2.1. Organisation

2.1.1.2.2. Ambassadörer

2.1.1.2.3. Sociala medie-vädret

2.1.1.3. Kampanjer

2.1.1.3.1. SSB

2.1.1.3.2. ECE

2.1.1.4. Metod & utvärdering

2.1.1.4.1. Hur mäter vi framgång?

2.2. 5 min

2.2.1. Hur ser ECE-skolans bilioteksbubbla i sociala medier ut?

3. 1. VARFÖR SOCIALA MEDIER?

3.1. 10 min

3.1.1. Slideshare: Vad skymtar på den tekniska horisonten?

3.2. 5 min

3.2.1. Vad tänker och känner jag när jag hör ordet sociala medier?

4. 4. MIN STRATEGI

4.1. 30 min

4.1.1. Min sociala mediestrategi