"Публікація статті у науково-метричній базі Scopus"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Публікація статті у науково-метричній базі Scopus" by Mind Map: "Публікація статті у науково-метричній базі Scopus"

1. Система включення журналів у Scopus

2. Діяльність Scopus

3. Рекомендації щодо пошуку журналів, які входять до міжнародних науковометричних баз даних (scopus, Web of Science, Inspec)

4. Публікація статті

5. Українські видання у Scopus

6. Керівництво по користуванню науково-метричною базою Scopus