אורט ישראל

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אורט ישראל by Mind Map: אורט ישראל

1. לשכת המנכ"ל

1.1. מנהל רכש ונכסים

1.2. מנהל כספים

1.3. מנהל משאבי אנוש

1.4. מנהל מכללות

1.5. מנהל תפעול וחינוך

1.6. חטיבת גיוס משאבים, קשרי קהילה ויחסי ציבור

1.7. מנהל מערכות מידע ופרויקטים מיוחדים

2. מנהל למו"פ ולהכשרה

2.1. מכון גורלניק

2.1.1. מנהלי הוראה

2.1.2. התחום לדיאלוג חינוכי

2.1.3. היחידה לחונכות לימודית

2.1.4. פרויקטים לקידום ההוראה והלמידה

2.2. מרכז מושינסקי למחקר ופיתוח

2.2.1. היחידה לטכנולוגיות אינטרנט

2.2.2. היחידה לפיתוח תכנים

2.3. המחלקה לארגון וכספים

2.3.1. מדור ארגון

2.3.2. מדור כספים

2.3.3. יחידת הוצאת הספרים וההפקה

2.3.4. אורט אפיקים

2.4. המרכז לכישורי למידה

2.5. היחידה לקידום הזהות היהודית ולימודי המורשות

2.5.1. שורשי ישראל

2.5.1.1. פרויקט מהלכה למעשה במכללות

2.5.1.2. 70 פנים

2.5.1.3. פרויקט המורשת הערבית

2.5.1.4. פרויקט ענני

2.6. המחלקה לתוכניות ופרויקטים

2.6.1. הפרויקט הלאומי של יוצאי אתיופיה

2.6.2. תכנית אקסס

2.6.3. תכנית אורט אקדמה