Mediepatruljer i Svendborg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mediepatruljer i Svendborg by Mind Map: Mediepatruljer i Svendborg

1. Hvordan opretter du en mediepatrulje?

2. Hjælpeklasser?

3. Superbruger?

4. Hvad er lærernes opgave i forhold til mediepatruljerne?

5. Hvad er mediepatruljernes (elevernes) opgave?

6. Hvad er skoleledelsens opgave?

7. Elever som resourcer

8. De 10 medialiseringsbud

9. Den medialiserede skole er et vilkår