Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læring af Knud Illeris by Mind Map: Læring af Knud Illeris
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læring af Knud Illeris

Læringsforståelsens grundlag

Krybdyr-, pattedyr- og menneske hjerne

Biologiske

Læringens processer og dimensioner

2 processer

Samspilsproces: er mellem individet og omverden

Tilegnelses- og bearbejdningsproces: impulserne fra samspillet integreres med resultaterne af tidligere læring

Indholdsmæssige dimension: Viden, forståelse og færdigheder.

Drivkraftsmæssige dimension: Motivation, følelser og vilje

Trekanten omkring læring i samspil med omverden, som han udvikler.

Samspilsmæssige dimension: Handling, kommunikation og samarbejde.

Forskellige læringstyper

4 læringstyper

Kumulation

Assimilation

Akkomodation

Transformation

Læringens indholdsdimensioner

Læringens drivkraftdimensioner

Læringens samspildimensioner

Læringens helhed

Barrierer mod læring

Læring, dispositioner og forudsætninger

Læring og livsforløb

Læring i forskellige læringsrum

Læring, uddannelse og samfund