Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Compas breed en Technologie 2009-2010 by Mind Map: Compas breed en Technologie 2009-2010
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Compas breed en Technologie 2009-2010

Interactief maken materiaal technologie

Bijgesloten document (ns-project) is een voorbeeld van een les die interactief gemaakt kan worden

bestaand materiaal

nieuw materiaal

toevoegen multimedia

basismateriaal aanpassen aan niveaus

door docenten die dat willen en kunnen

Cursussen digitaliseren lesmateriaal voor Technologie

Compas breed of, nog beter volgens Henri van Bergen, OVO-breed voor alle medewerkers van Technologie. Knelpunt: verschillende werkwijzen en visies op Technologie per locatie

Digitaliseren projecten

maken digitale les

Combineren met andere vaardigheden, zoals Teleblik

Gelijk laten lopen met andere trainingen

Stagewebsite

Ontwikkeltijd voor aanpassingen n.a.v. praktijk

Waarborgen implementatie

Ontwerp opgeleverd

LEO-lijsten

LEO: "Leerlingen Evalueren Onderwijs" Vragenlijsten om de competenties van docenten te verbeteren

Geen gebruik maken van evaluatietool in MLG

Bestaande tool gebruiken, speciaal hiervoor ontwikkeld

In gang zetten in 2009-2010