Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś by Mind Map: Rola ojca w rodzinie -
dawniej i dziś
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś

1. Definicja rodziny

1.1. W ujęciu psychologicznym

1.2. W ujęciu socjologicznym

1.3 W ujęciu pedagogicznym

2. Funkcje rodziny

1.1. Funkcja opiekuńcza

1.2. Funkcja socjalizacyjna

1.3. Funkcja wychowawcza

3. Rola ojca w rodzinie

3.1. Rola ojca widziana w wieku XIX i XX wieku

3.2. Rola ojca w czasach współczesnych

4. Znaczenie roli ojca w rodzinie

4.1. W XIX i XX wieku

4.2. Współcześnie

Wstęp

Zakończenie

Literatura