Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś by Mind Map: Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś

1. 1. Definicja rodziny

1.1. 1.1. W ujęciu psychologicznym

1.2. 1.2. W ujęciu socjologicznym

1.3. 1.3 W ujęciu pedagogicznym

2. 2. Funkcje rodziny

2.1. 1.1. Funkcja opiekuńcza

2.2. 1.2. Funkcja socjalizacyjna

2.3. 1.3. Funkcja wychowawcza

3. 3. Rola ojca w rodzinie

3.1. 3.1. Rola ojca widziana w wieku XIX i XX wieku

3.2. 3.2. Rola ojca w czasach współczesnych

4. 4. Znaczenie roli ojca w rodzinie

4.1. 4.1. W XIX i XX wieku

4.2. 4.2. Współcześnie

5. Wstęp

6. Zakończenie

7. Literatura