Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś by Mind Map: Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola ojca w rodzinie - dawniej i dziś

1. Definicja rodziny

1.1. W ujęciu psychologicznym

1.2. W ujęciu socjologicznym

1.3 W ujęciu pedagogicznym

2. Funkcje rodziny

1.1. Funkcja opiekuńcza

1.2. Funkcja socjalizacyjna

1.3. Funkcja wychowawcza

3. Rola ojca w rodzinie

3.1. Rola ojca widziana w wieku XIX i XX wieku

3.2. Rola ojca w czasach współczesnych

4. Znaczenie roli ojca w rodzinie

4.1. W XIX i XX wieku

4.2. Współcześnie

Wstęp

Zakończenie

Literatura