Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dierenrijk by Mind Map: Dierenrijk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dierenrijk

Gewervelde Dieren

9e stam

Ongewervelde dieren

exoskelet: aanwezig

2e stam: de geleedpotigen, kenmerken: -geleed lichaam met gelede aanhangels -exoskelet van kalk of chitine, 1e klasse: de insecten, 3 delen:, kop, borststuk, achterlijf, 3 paar poten en 1 paar sprieten, facetogen, monddelen, 1 of 2 paar vleugels, skelet van chitine, ze ademen door tracheeën: stelsel van sterk vertakte buisjes die lucht binnenbrengen tot in de lichaamscellen. De stigmata (opening van de buisjes) kunnen met sluitspiertjes afgesloten worden; elk segment van het achterlijf telt links en rechts 1 stigma, 2e klasse: de spinnen, 2 delen, kopborststuk, achterlijf, 4 paar poten, geen sprieten, ademenen door tracheeën en boeklongen, spinnen, schorpioenen, teken en mijten behoren tot deze klasse, 3e klasse: de schaaldieren, 2 delen, kopborststuk, achterlijf, 2 paar sprieten, vele poten, kieuwen, voorbeelden: krab, kreeft, garnaal, pissebed,..., 4e klasse: duizendpoten, 5e klasse: miljoenpoten

1e stam: de weekdieren, kenmerken:: -week lichaam - exoskelet van kalk, 1e klasse: de tweekleppigen, kieuwen, tweedelige schelp, de mantel bestaat uit 2 lappen, geen kop, voet, om zich in te graven, instroomopening om water op te nemen en een uitstroomopening om het water het lichaam te laten verlaten, 3e klasse: de koppotigen (inktvissen), inwendige schelp, kop met ogen en hersenen, 8-10 vangarmen, spuit inkt, 2e klasse: de slakken, gewonen schelp, kop met 2 paar korte tentakels, kieuwen (zeeslakken) of longen (zoetwaterslakken), krachtige, gespierde voet, rasptong (herbivoor)

exoskelet: afwezig

3e stam: de ringwormen, geleed lichaam zonder gelde aanhangsels, voorbeelden, regenworm, uitwendig zichtbare ringetjes, kleine borsteltjes aan de buikzijde en een huidspierzak (peristaltische voortbeweging, fluwelen zeemuis, sterk ontwikkelde borstels, bloedzuigers (parasieten)

4e stam: de platwormen, afgeplat lichaam zonder gelede aanhangsels, niet-parasitaire platwormen, voorbeelden, witte platwormen op de bodem van zoetwater, zwarte platwormen op de bodem van zoetwater, parasitaire platwormen, voorbeelden, leverbot, klasse van de ziugwormen, gevaarlijke parasiet, runderlintworm, klasse van de lintwormen, parasiet bij de mens, bestaat uit proglottiden, 4 zuignappen op zijn kop

5e stam: de rondwormen, rolrond lichaam zonder gelede aanhangsels, voorbeelden, varkensspoelworm (parasiet, komt ook voor bij de mens)

6e stam: de stekelhuidigen, kenmerken: -huid bedekt met stekels of met kalkplaatjes -enkel in zee -watervaatstelsel dat vertakt in elke arm en waarmee de zeester water perst tot in de zuigvoetjse waar zuignapjes op staan; zo wordt een arm langer en beweegt de zeester zich voort en vangt ze voedsel (mossel openen door kracht te zetten op de zuignapjes), voorbeelden, zeesterren, zeeëgels, zeelelies, zeekomkommers

7e stam: de holtedieren

8e stam: de sponsen