Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrobotnej. by Mind Map: Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrobotnej.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrobotnej.

1. Rozdział I. Spojrzenie na niepełnosprawność

1.1. Definicja niepełnosprawności i kryteria jej zaistnienia

1.2. Jak postrzegamy osobę niepełnosprawną

2. Rozdział II. Jakość życia osób niepełnosprawnych

2.1. Pojęcie jakości życia

2.2. Jakość życia i egzystencja osób niepełnosprawnych.

2.3. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

3. Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Cel, przedmiot badań i hipotezy badawcze

3.2. Opis metod badawczych

3.2.1. Kwestionariusz standardu życia.

Wstęp

Bibliografia