Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrob...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrobotnej. by Mind Map: Porównanie egzystencji osoby niepełnosprawnej pracującej zawodowo i osoby niepełnosprawnej bezrobotnej.

1. 1. Rozdział I. Spojrzenie na niepełnosprawność

1.1. 1.1. Definicja niepełnosprawności i kryteria jej zaistnienia

1.2. 1.2. Jak postrzegamy osobę niepełnosprawną

2. 2. Rozdział II. Jakość życia osób niepełnosprawnych

2.1. 2.1. Pojęcie jakości życia

2.2. 2.2. Jakość życia i egzystencja osób niepełnosprawnych.

2.3. 2.3. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

3. 3. Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. 3.1. Cel, przedmiot badań i hipotezy badawcze

3.2. 3.2. Opis metod badawczych

3.3. 3.2.1. Kwestionariusz standardu życia.

4. Wstęp

5. Bibliografia