Årsager til oplysningstiden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Årsager til oplysningstiden by Mind Map: Årsager til oplysningstiden

1. Borgerskabet vokser frem

1.1. Øget handel som følge af koloniseringen og opdagelserne

1.2. Økonomisk vækst i Europa

2. Stændersamfundet en juridisk opdeling af samfundet i stænder.

2.1. 1. standen: de gejstlig

2.2. 2. standen: de adelige

2.3. 3. standen: bønderne og borgerne

3. Oplysningsfilosofien

3.1. Den politiske liberalisme

3.2. Naturrettænkningen

4. Naturvidenskabens succes underminere de traditionelle antagelser og kirkens autoritet