Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'Edat Antiga by Mind Map: L'Edat Antiga

1. La Península Ibèrica

1.1. Ibers

1.1.1. Originaris del sur de la Península Ibèrica

2. Els romans

2.1. Originaris de la Península Itàlica (Actual Itàlia)

2.2. Grans constructors

2.3. Gran ciutat

3. La Romanització

3.1. Quan invadien portaven

3.1.1. La seva Religió

3.1.2. El seu dret

3.1.3. La seva llengua, que era el llatí

4. Civilitzacions fluvials

4.1. Egipte

4.1.1. Neixen a la vora del riu

4.1.1.1. Gran diferencia dels grups socials

4.2. Mesopotàmia

4.2.1. Neixen a la vora del riu

4.2.1.1. Gran diferencia dels grups socials

5. Els pobles de la Mediterrànea

5.1. Grecs

5.1.1. Originaris de Grècia

5.1.2. Grans comerciants

5.1.3. Tenien poder comerciant sobre dels Fenicis i Cartaginesos,entre altres

5.2. Fenicis

5.2.1. Originaris de Fenícia

5.2.2. Especialistes en

5.2.2.1. Cultiu del papir

5.2.2.2. Treball del vidre

5.2.3. Fenicis i Cartaginesos eren rivals comerciants

5.3. Cartaginesos

5.3.1. Originaris de Cartago

5.3.2. Eren Fenicis que van aconseguir la seva independencia

5.3.3. Fenicis i Cartaginesos eren rivals comerciants