Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mathieu van der Wal (aHa!Coaching) by Mind Map: Mathieu van der Wal
(aHa!Coaching)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mathieu van der Wal (aHa!Coaching)

Het Nieuwe Vergaderen

aha!coaching

anders werken

slimmer werken

time management

vragen

wie vergaderen allemaal?

veel mensen komen met minder energie uit een vergadering

veel dossiers

ingaan op de inhoud

Bij World of Minds

doen ga nu minder in iop de inhoud

laat zien hoe het werkt

via een mindmap

staat in de cloud

van te voren bij werken

besluit is een actie

gedurende de week bijwerken

sturen op acties

waarom lukt het niet

sturen op acties

aanpak

het gaat om de volgende mijlpaal

SUM's inplannen

StandUpMeeting, na de vergadering over inhoud hebben

niet kijken naar de inhoud

kijken naar mijlpalen

alleen kijken naar projecten en taken die niet goed gaan

persoonlijke dashboard

wat heb ik lopen

wat zijn de volgende acties

als je goed je werk op orde hebt kun je snel door de vergadering in

3 blokken

wat heb ik lopen

wat heb ik nodig

wat wil ik

slechts een keer opzetten

regelmatig onderhouden

vergadering

mindmap staat niet op het scherm tijdens vergadering

rapportage maken in de vorm van een exception matrix

focus op volgende mijlpaal

behalve als een oranje is wordt dat besproken

welke acties kunnen we opschrijven

op 1 plek iets in voeren

dan genereren

en dan aan de slag

1x noteren filteren en klaar!

Kanban

wie doet welke taak

en wanneer is het gereed

de mindmap

is een levend document

je ziet dat er zaken worden aangepast

wrap-up

het is een systeem

lost het alles op?

het helpt wel

snel inzien

je moet alsnog opvolgen

zelf goed voorbereidem

je moet het wel opgang houden

er blijft een menselijke component

statistieken

sturen op tijd

bij houden met een stopwatch hoe lang het duurt

hoe lang duurt een bepaald deel van het overleg

kijkt hoe het werkt, past het

elkaar helpen als er iets niet goed loopt

Q&A

Q: vaak fysiek bij elkaar tijdens het TO

A: soms Skypt er iemand in

Q: hoe bepaal je waar je het over hebt

A: het is een voortgangsoverleg

gaat over zaken die niet goed gaan

Q: hoe gaat het met de history

blijven acties inzichtelijk

notulen met de acties zijn beschikbaar

acties: vooruitkijken

Q: waarom vergaderen jullie? waarom niet vrijwillig

Q: is het een stimulans om dingen niet goed te doen om te kunnen vergaderem

A: gaat om ene korte vergadering

goede voorbereiding: dan een korte vergadering

toepassingen voor planning & begroting

in een mindmap

acties en mijlpalen vastleggen en opbreken