Matlamat Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matlamat Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat by Mind Map: Matlamat Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat

1. Falsafah Pendidikan Islam

1.1. Membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yang beriman, berilmu, beramal soleh dan berperibadi mulia.

1.1.1. Membentuk insan yang dapat melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa.

1.1.1.1. Melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT.

1.1.1.1.1. Hidup dalam masyarakat yang harmoni, aman dan damai.

2. Falsafah Pendidikan Timur

2.1. Menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi.

2.1.1. Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dengan persekitaran.

3. Falsafah Pendidikan Barat

3.1. Falsafah Pendidikan Barat Tradisional

3.1.1. Pendidikan Aliran Perenialisme

3.1.1.1. Mengajar nilai dan pengetahuan yang berbentuk universal dan tiada had masa

3.1.1.1.1. Berfokus kepada perkembangan diri

3.1.2. Pendidikan Esensialisme

3.1.2.1. Menggalakkan perkembangan intelek dan kecekapan individu

3.1.2.1.1. Memfokuskan mata pelajaran tradisional yang boleh digunakan pada masa hadapan.

3.2. Falsafah Pendidikan Barat Moden

3.2.1. Progresivisme

3.2.1.1. Mengembangkan bakat dan minat setiap anak agar anak menadi seorang pekerja

3.2.1.1.1. Melatih anak menjadi pekerja yang bekerja dengan otak dan hati

3.2.2. Rekonstruktivisme

3.2.2.1. Berhasrat membaiki dan pembangunan semula masyarakat

3.2.2.1.1. Membentuk corak masyarakat baru dan menghapuskan penyakit masyarakat

3.2.3. Eksistesialisme

3.2.3.1. Mendorong setiap individu agar berkeupayaan mengembangkan potensinya untuk pemenuhan diri

3.2.3.1.1. Implikasi falsafah ekstesialisme dalam pendidikan