Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка by Mind Map: Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Інформатизація освіти у ВНЗ на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка

Нормативно-правова база

Укази Президента України:

Закони України

Державні програми:

 Концепції:

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Постанови Верховної Ради України

Постанови Кабінету Міністрів України

Пріоритетні напрями інформатизації освіти

фундаменталізація та оновлення змісту освіти з інформатики

оснащення сучасними засобами та забезпечення виходу в Інтернет;

створення національної інформаційної культури;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів;

інформатизація процесу навчання і виховання;

інформатизація системи управління навчальними закладами  ;

Передумовами інформатизації освіти

зміна структури інформаційної навчальної взаємодії між вчителем та учнем;

зміна структури представлення навчального матеріалу і самого навчально-методичного забезпечення;

зміна навчального середовища як умови взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу

Використання ІКТ у ВНЗ

Як засіб навчання

Як засіб вивчення

Як засіб управління

Інформатизація освіти

інформатизація освіти - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу