Badania Operacyjne-mój egzamin

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Badania Operacyjne-mój egzamin by Mind Map: Badania Operacyjne-mój egzamin

1. Moje nastawienie do egzamonów

1.1. Nic nie przychodzi łatwo bez trudu i wysiłku.

2. Program, który pozwoli mi na lepsze zrozumienie zadań.

3. Planowanie nauki

3.1. Każdego dnia w przerwie świątecznej poświęcić około godziny na rozwiązanie zadania, z którym mam problem.

3.2. Utrwalać wiadomości na bieżąco żeby później nie uczyć się wszystkiego na jeden raz.

4. Notatki z wykładów

4.1. Narazie brak.

5. Przykładowe zadania do rozwiązania

5.1. Proste problemy liniowe

5.2. Prymalna metoda simplex

5.3. Programowanie całkowitoliczbowe - metoda podziału i ograniczeń

5.4. Zagadnienia transportowe - metoda potencjałów

5.5. Programowanie wielokryterialne