ผู้ป่วยหญิงอายุ 66 ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้ป่วยหญิงอายุ 66 ปี by Mind Map: ผู้ป่วยหญิงอายุ 66 ปี

1. มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมา 7 ปี

1.1. ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาทีเพิ่มขึ้น

1.1.1. การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น

1.1.1.1. ความยืดหยุ่นลดลง

2. ขัดขวางการไหลเวียนเลือดเข้าสู่หัวใจ

2.1. การไหลเวียนเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจผิดปกติ

2.1.1. เลือดไม่สามารถกลับเข้าสู่หัวใจได้

2.1.1.1. เกิดภาวะเลือดคั่งในปอด

2.1.1.1.1. มีสารน้ำคั่งในปอด

2.1.1.2. เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน

2.1.1.2.1. oxygenในร่างกายลดลง

3. เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

4. CXR พบ pulmonary congestion

5. การผลิตฮอร์โมนEstrogenลดลง

5.1. ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (High density lipoprotein ;HDL) ลดลงและ ระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลว (low density lipoprotein ;LDL) เพิ่มมากขึ้น

5.1.1. ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

5.1.1.1. หลอดเลือดแดงตีบแข็ง

5.1.1.1.1. ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น

6. เสี่ยงต่อการเกิด Cardiac arrest เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลัน

7. เจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง

8. WBC = 15,200 cell/cu.mm Neutrophil = 97%

9. ผลการตรวจ EKG : ST depression V4-V6 with inverted T wave at V2-V6, II, III, aVF -Trop T = 381 ng/L

10. O2 sat = 95%