Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KIDDIHUB BOD by Mind Map: KIDDIHUB BOD

1. IT LEAD PHẠM TIẾN MẠNH

1.1. Đỗ Kim Phong

1.1.1. Tô Đăng Dũng

1.1.1.1. Phạm Duy Linh

1.2. Nguyễn Hữu Đạt

1.2.1. Nguyễn Thu Phương

1.2.1.1. Nguyễn Hồng Quang

2. CS LEAD VŨ THỊ THU THỦY

2.1. Hà Kiều Trang

2.1.1. DƯƠNG HẠNH MẪN

2.1.1.1. Vũ Phương Thuỳ

3. MKT LEAD MAI HẢI NAM

3.1. Đào Hằng Mai

3.1.1. Đặng Thu Hường

3.1.1.1. Nguyễn Thị Thu Hương

3.1.1.1.1. Nguyễn Hải Anh

4. SALE LEAD NGUYỄN THU HƯƠNG

4.1. Đỗ thị mỹ ngọc

4.1.1. Mai Phạm Hải Anh

4.1.1.1. Ngô Thị Thu Hường

4.1.1.1.1. Lê Thị Uyên

5. HR/ACCOUNTANT NGUYỄN HẰNG PHƯỢNG LINH

5.1. HỨA THỊ NGỌC

5.1.1. CÔNG THỊ THU THỦY

6. GSP LEAD LƯU NGỌC LY

6.1. HOÀNG NGỌC ANH

6.1.1. TRẦN THỊ AN

6.1.1.1. TRẦN BẢO NGỌC

6.1.1.1.1. NGUYỄN LINH NGA