Дизайн (від англ, design – проектувати, креслити, задумувати, а також проект, план ,рисунок) – це...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дизайн (від англ, design – проектувати, креслити, задумувати, а також проект, план ,рисунок) – це творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина by Mind Map: Дизайн (від англ, design – проектувати, креслити, задумувати, а також проект, план ,рисунок) – це творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина

1. Напрями дизайну

1.1. Промисловий дизайн – використання комбінації прикладного мистецтва і прикладної науки для поліпшення естетики,ергономіки,архітектури ,функціональності і зручності використання продукту

1.2. Дизайн середовища має такі підвиди:

1.2.1. Дизайн інтер'єру

1.2.2. світловий дизайн

1.2.3. біодизайн

1.2.4. ландашфтний дизайн

1.3. Графічний дизайн – поліграфічні друковані вироби, товарні знаки, листівки тощо

1.4. Дизайн іміджу – дизайн одягу, взуття, аксесуарів, зачісок

1.5. Дизайн процесів :фірмові стилі, дизайн церемоній, програм

1.6. Історичні стилі інтер’єру:античний,романський,готичний, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, ампір, еклектика, модерн

1.7. Сучасні стилі інтер’єру:мінімалізм,конструктивізм,техно,кантрі,авангард,футуродизайн

2. Мультимедіа ́— комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або,останнім часом все частіше —анімації і відео

3. Гіпертекст ́ — текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами; читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного тексту,активувавши посилання

4. Веб-

4.1. Скрининг – поєднання процесів породження та сприйняття текстів безпосередньо за монітором персонального комп’ютера

4.2. Веб-сервер – підключений до Інтернету комп’ютер,який приймає запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати,використовуючи протокол НТТР

4.3. Веб -документ – це текст, написаний мовою HTML чи іншою, який призначений для перегляду браузером

4.4. Веб-сайт (англ,website, місце,майданчик) –сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які об’єднані як за змістом, так і навігаційно

4.5. Веб -сторінка (англ.Web-page) – інформаційний ресурс, доступний у мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері

4.6. Веб-дизайн (англ. Web design) — галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання якого входить проектування призначених для користувача веб -інтерфейсів для сайтів або веб-застосунків

5. Графіка (від грец.γραφικος – «письмовий», від грец. гραφω – «пишу»)– різновид мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає «пишу, дряпаю,малюю».

6. Принципи дизайну:

6.1. функційність(корисність)

6.2. технічність(надійність)

6.3. економічність та естетичність(краса)

7. Скрининг – поєднання процесів породження та сприйняття текстів безпосередньо за монітором персонального комп’ютера

8. Функції дизайну:

8.1. 1)ідентифікація: пояснити, що це таке або звідки воно походить;

8.2. 2)Інформація та інструкція: показати взаємозв'язок між однією річчю та іншою у напрямку, розташуванні та масштабі;

8.3. 3)Презентаці та просування: заволодіти увагою і зробити так, щоб повідомлення запам'ятали.

9. Графічний дизайн —художньо-проєктна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально -комунікативного середовища

10. Принципи графічного дизайну:

10.1. Баланс

10.2. Спорідненість

10.3. Вирівнювання

10.4. Повтор

10.5. Констраст

11. Компоненти графічного дизайну:

11.1. Лінія - це елемент дизайну, який використовується для сполучання точок з метою формування кривої або прямої лінії

11.2. Форма - це все, що має висоту та ширину, які можна виміряти

11.3. Колір є допоміжним елементом у дизайні предмета, він відіграє важливу роль у наданні змісту і впливі на підсвідомість.

11.4. Текстура - це поверхневе зображення предмета.

11.5. Тон складається з основних кольорів з підібраними відтінками або різними відтінками сірого

11.6. Напрямок - це рівновага або структура предметів.

11.7. Розмір відображає габарити предмету