Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналітична геометрія та лінійна алгебра by Mind Map: Аналітична геометрія та лінійна алгебра

1. Основи лінійної алгебри

1.1. Матриці та операції над ними

1.1.1. Операції над матрицями

1.1.2. Види матриць

1.1.3. Властивості операцій над матрицями

1.2. Визначники

1.2.1. Визначники другого та третього порядку

1.2.2. Визначники ного порядку

1.2.3. Властивості визначників

1.2.4. Ранг матриці

2. Аналітична геометрія

2.1. На площині

2.1.1. ПДСКА на площині

2.1.1.1. Основні задачі ПДСК

2.1.2. Пряма на площині

2.1.2.1. Рівняння прямої

2.1.2.2. Загальне рівняння прямої

2.1.2.3. Кут між прямими

2.1.2.4. Відстань від точки до прямої

2.1.2.5. Геометричний змист линійних нерівностей

2.1.3. Лінії другого порядку

2.1.3.1. Коло

2.1.3.2. Еліпс

2.1.3.3. Гіпербола

2.1.3.4. Парабола

2.1.3.5. Загальне рівняння ліній другого порядку

2.2. У просторі

2.2.1. Система координат у просторі

2.2.2. Площина у просторі

2.2.3. Пряма у просторі

2.2.4. Поверхні другого порядку

2.2.4.1. Загальне рівняння

2.2.4.2. Сфера. Еліпсоїд

2.2.4.3. Гіперболоїди

2.2.4.4. Параболоїди

2.2.4.5. Конічні поверхні.

2.2.4.6. Циліндричні поверхні

2.2.4.7. Лінійчасті поверхні