Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ảnh hưởng của Internet by Mind Map: Ảnh hưởng của Internet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ảnh hưởng của Internet

Nhằm nâng cao ý thức trong việc sử dụng Internet, đồng thời khai thác hiệu quả các lợi ích của Internet, tránh việc lạm dụng sử dụng Internet gây ra một số hậu quả không tốt làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.  

Lợi ích

Tìm kiếm thông tin dễ dàng

Giao lưu kết bạn

Hỗ trợ trong việc học tập

Nơi chia sẽ cảm xúc

Giải trí

....

Blog

Bài viết về Internet

Lợi ích của Internet

Tác hại của Internet

Lời khuyên sử dụng Internet

Clip minh họa

Lợi ích của Internet

Tác hại của Internet

Lời khuyên sử dụng Internet

Đánh giá

Bài làm lấy điểm 1 tiết

Deadline: 18/03/2013

Nộp trễ: -1/Ngày

Link xem không được: 0 điểm

Thiếu 1 trong các phần của sản phẩm: -3/sản phẩm

Tác hại

Nghiện Game Online

Web đen

Các dịch vụ lừa đảo

....

Công việc nhóm

Phân công làm bài viết

Tác hại?

Lợi ích?

Lời khuyên?

Phân công biên tập clip

Sưu tầm hình ảnh?

Quay phim?

Biên tập video?

Phân công trang trí blog

Đăng bài?

Tạo blog?

Chỉnh sửa blog?