Ảnh hưởng của Internet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ảnh hưởng của Internet by Mind Map: Ảnh hưởng của Internet

1. Lợi ích

1.1. Tìm kiếm thông tin dễ dàng

1.2. Giao lưu kết bạn

1.3. Hỗ trợ trong việc học tập

1.4. Nơi chia sẽ cảm xúc

1.5. Giải trí

1.6. ....

2. Blog

2.1. Bài viết về Internet

2.1.1. Lợi ích của Internet

2.1.2. Tác hại của Internet

2.1.3. Lời khuyên sử dụng Internet

2.2. Clip minh họa

2.2.1. Lợi ích của Internet

2.2.2. Tác hại của Internet

2.2.3. Lời khuyên sử dụng Internet

3. Đánh giá

3.1. Bài làm lấy điểm 1 tiết

3.2. Deadline: 18/03/2013

3.2.1. Nộp trễ: -1/Ngày

3.2.2. Link xem không được: 0 điểm

3.2.3. Thiếu 1 trong các phần của sản phẩm: -3/sản phẩm

4. Tác hại

4.1. Nghiện Game Online

4.2. Web đen

4.3. Các dịch vụ lừa đảo

4.4. ....

5. Công việc nhóm

5.1. Phân công làm bài viết

5.1.1. Tác hại?

5.1.2. Lợi ích?

5.1.3. Lời khuyên?

5.2. Phân công biên tập clip

5.2.1. Sưu tầm hình ảnh?

5.2.2. Quay phim?

5.2.3. Biên tập video?

5.3. Phân công trang trí blog

5.3.1. Đăng bài?

5.3.2. Tạo blog?

5.3.3. Chỉnh sửa blog?