Biến đam mê thành nghề nghiệp

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biến đam mê thành nghề nghiệp by Mind Map: Biến đam mê thành nghề nghiệp

1. Sản phẩm

1.1. Clip phóng sự

1.1.1. Giới thiệu về nhu cầu hướng nghiệp

1.1.2. Phỏng vấn một số nhân vất

1.1.2.1. Phụ huynh

1.1.2.2. Học sinh

1.1.2.3. Sinh viên

1.1.2.4. Người đi làm

1.1.3. Tiểu phẩm về hướng nghiệp của học sinh

1.1.3.1. Không theo đuổi ước mơ

1.1.3.2. Theo truyền thống gia đình

1.1.3.3. Bị ba mẹ áp đặt nghề nghiệp

1.1.3.4. Lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp với năng lực

1.2. Sổ tay hướng nghiệp

1.2.1. Ngành gì?

1.2.2. Khối thi?

1.2.3. Điểm sàn?

1.2.4. Kiến thức cần trang bị?

1.2.5. Kiến thức sẽ được học?

1.2.6. Nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp?

1.2.7. Thực hiện trên Open Office Writer

2. Đánh giá

2.1. Deadline: 01/03/2015

2.1.1. Nộp trễ: -1/ngày

2.1.2. Thiếu sản phẩm: -3

2.1.3. Đặt sai tên thư mục: -3

2.2. Điểm sản phẩm

2.2.1. 50% Clip

2.2.2. 50% Sổ tay

2.3. Nộp bài

2.3.1. Trực tiếp cho giáo viên

2.3.2. Trước hạn deadline

2.4. Điểm

2.4.1. 1 cột 15 phút

2.4.2. 1 cột 45 phút

3. Công việc nhóm

3.1. Nhóm trưởng CLIP

3.1.1. Quay phim?

3.1.2. Đạo diễn?

3.1.3. Người đi phỏng vấn?

3.1.4. Người biên tập?

3.2. Nhóm trưởng SỔ TAY

3.2.1. Ngành nghề từng bạn?

3.2.2. Deadline nộp bài?

3.2.3. Tổng hợp sổ tay?

4. Thư mục nhóm

4.1. 10A10_G1_DA3

4.1.1. Video Clip

4.1.1.1. Clip

4.1.1.2. Bảng phân công công việc làm clip

4.1.2. Open Office

4.1.2.1. Sổ tay

4.1.2.2. Bảng ngành nghề của các thành viên

5. Tham Khảo

5.1. Trang web

5.1.1. http://www.huongnghiep.com.vn/

5.1.2. http://tuvanhuongnghiep.vn/

5.1.3. http://tuoitre.vn/Tuyensinh/chu-de/1269/Index.html

5.2. Tài liệu

5.2.1. Sổ tay giới thiệu nghề trong thư viện

5.3. tinyurl.com/ictphothong