Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biến đam mê thành nghề nghiệp by Mind Map: Biến đam mê thành nghề
nghiệp
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biến đam mê thành nghề nghiệp

Sản phẩm

Clip phóng sự

Giới thiệu về nhu cầu hướng nghiệp

Phỏng vấn một số nhân vất, Phụ huynh, Học sinh, Sinh viên, Người đi làm

Tiểu phẩm về hướng nghiệp của học sinh, Không theo đuổi ước mơ, Theo truyền thống gia đình, Bị ba mẹ áp đặt nghề nghiệp, Lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp với năng lực

Sổ tay hướng nghiệp

Ngành gì?

Khối thi?

Điểm sàn?

Kiến thức cần trang bị?

Kiến thức sẽ được học?

Nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp?

Thực hiện trên Open Office Writer

Đánh giá

Deadline: 01/03/2015

Nộp trễ: -1/ngày

Thiếu sản phẩm: -3

Đặt sai tên thư mục: -3

Điểm sản phẩm

50% Clip

50% Sổ tay

Nộp bài

Trực tiếp cho giáo viên

Trước hạn deadline

Điểm

1 cột 15 phút

1 cột 45 phút

Công việc nhóm

Nhóm trưởng CLIP

Quay phim?

Đạo diễn?

Người đi phỏng vấn?

Người biên tập?

Nhóm trưởng SỔ TAY

Ngành nghề từng bạn?

Deadline nộp bài?

Tổng hợp sổ tay?

Thư mục nhóm

10A10_G1_DA3

Video Clip, Clip, Bảng phân công công việc làm clip

Open Office, Sổ tay, Bảng ngành nghề của các thành viên

Tham Khảo

Trang web

http://www.huongnghiep.com.vn/

http://tuvanhuongnghiep.vn/

http://tuoitre.vn/Tuyensinh/chu-de/1269/Index.html

Tài liệu

Sổ tay giới thiệu nghề trong thư viện

tinyurl.com/ictphothong