Київський університет імені Бориса Дмитровича Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Дмитровича Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса    Дмитровича Грінченка

1. Інститут психології та соціальної педагогіки-Безпалько Ольга Володимирівна

1.1. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Кафедра анатомії і фізіології людини

1.1.1. Керівництво 1 Безпалько Ольга Володимирівна Директор Інституту психології та соціальної педагогіки 553-97-83 2 Клішевич Наталія Анатоліївна Заступник директора з навчально-методичної роботи 553-97-87 3 Павлюк Роман Олександрович Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

1.1.1.1. Студентська еліта: Яресько Вероніка Олегівна Студентка ІV курсу, спеціальності «Практична психологія». 2010-2011 н.р. та 2012-2013 н.р. - представник Інституту в університетському парламенті. 2011-2012 н.р. - Голова студентської ради Інституту психології та соціальної педагогіки. Юревич Анна Юріївна Магістрантка спеціальності «Практична психологія». Голова студентського наукового товариства Інституту Максимов Євген Андрійович Магістрант спеціальності «Практична психологія». 2010-2011 навчальний рік - Голова студентської ради ІПСП. 2011-2012 н. р. - Голова ініціативної комісії студентської ради Інституту, член студентського парламенту Університету. Куян Катерина Олегівна Студентка ІV курсу, спеціальності «Практична психологія». Голова інформаційної комісії студентської ради Інституту, лаборант кафедри анатомії та фізіології людини. Стипендіат-Грінченківець 2012. Бєлишева Анастасія Михайлівна Магістрантка спеціальності «Соціальна педагогіка». Стипендіат Київського міського голови 2010 року. Рубан Павло Геннадійович Студент ІV курсу, спеціальності «Практична психологія». Голова комісії соціальних зв’язків студентської ради ІПСП, лаборант відділу виховних технологій. Звукооператор команди КВН «P.S» та усіх інститутських заходів.

2. Педагогічний інститут - Юрченко Віктор Іванович

2.1. Кафедра педагогіки Кафедра психології Кафедра дошкільної освіти Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

2.2. 1 Юрченко Віктор Іванович Директор Педагогічного Інституту 295-59-35

2.3. 2 Машовець Марина Анатоліївна Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

2.4. 3 Бєлєнька Ганна Володимирівна Заступник директора з наукової роботи 295-67-77

2.5. 4 Савченко Юрій Юрійович Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 295-67-77

3. Інститут мистецтв-Бацак Костянтин Юрійович

3.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва Кафедра інструментально-виконавської майстерності Кафедра хорового диригування Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну Кафедра академічного та естрадного вокалу

3.1.1. Бацак Костянтин Юрійович Директор [email protected]

3.1.2. Кондратенко Ганна Григорівна Заступник директора з науково-педагогічної то соціально-гуманітарної роботи [email protected]

3.1.3. Таранник Алла Олександрівна Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи [email protected]

4. Університетський коледж - Братко Марія Василівна

4.1. Циклова комісія викладачів української мови та літератури Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Циклова комісія викладачів іноземної мови Циклова комісія викладачів природничих дисциплін Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін і правознавства Циклова комісія викладачів музики Циклова комісія викладачів фізичного виховання Циклова комісія викладачів математичних дисциплін Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва і дизайну

4.1.1. КОМАНДА КОЛЕДЖУ: 1 Братко Марія Василівна Директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка 044-559-51-31 2 Гейхман Зоя Леонідівна Заступник директора з навчально-методичної роботи 044-559-72-82 3 Дем’яненко Світлана Іванівна Заступник директора з навчальної роботи 044-558-25-81 4 Запара Олексій Васильович Заступник директора з навчально-виробничої роботи 044-559-83-81 5 Гаєвська Наталія Сергіївна Заступник директора з навчально-виховної роботи 044-296-61-79 6 Плугатар Людмила Олександрівна Завідувач дошкільним відділенням 044-559-00-85 7 Радей Світлана Петрівна Завідувач шкільним відділенням 044-559-00-85 8 Бойко Оксана Вікторівна Завідувач гуманітарним відділенням 044-559-00-85

4.1.1.1. Голова: Станіслав Маляр

4.1.1.2. Перший заступник: Марія Степанчук

4.1.1.3. Секретар Ради: Катерина Брачун

4.1.1.4. Другий заступник: Людмила Клименко

4.1.1.5. Заступник з філії: Ярина Бадика

4.1.1.6. Склад Ради

4.1.1.7.  Анна Катеринич

4.1.1.8.  Андрусяк Іван

4.1.1.9.  Владислав Канчура

4.1.1.10.  Богдан Вишневський

4.1.1.11.  Євгенія Циганок

4.1.1.12.  Анна Козаченко

4.1.1.13.  Андрій Волков

4.1.1.14.  Наталія Єльчанінова

4.1.1.15.  Дарина Гайворонська

4.1.1.16.  Олександра Колосюк

4.1.1.17.  Анатолій Мельниченко

4.1.1.18.  Анна Музиченко

4.1.1.19.  Ірина Іваненко

4.1.1.20.  Єлизавета пастернак

4.1.1.21.  Анастасія буцан

4.1.1.22.  Сергій Коломієць

4.1.1.23.  Ольга Дерунець

4.1.1.24.  Ілонна Ковалкова

4.1.1.25.  Ніна Соколовська

4.1.1.26.  Вікторія Петрук

4.1.1.27.  Марина Шуляк

4.1.1.28.  Володимир Маргуліс

4.1.1.29.  Тетяна Дудченко

4.1.1.30.  Леонід Рожков

4.1.1.31.  Юрій Чайка

4.1.1.32.  Олена Ласкаржевська

4.1.1.33.  Марія Степічева

4.1.1.34.  Андрій Волков

4.1.1.35.  Тетяна Друзь

4.1.1.36.  Ірина Загородна

4.1.1.37.  Ігор Мельник

4.1.1.38.  Інна Підгірська

4.1.1.39.  Ліна Холоша

5. Підрозділи Університету Бухгалтерія Бібліотека Підрозділи Університету з соціально-гуманітарної діяльності НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів Відділ соціально-гуманітарної роботи Відділ документації Відділ кадрів НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності НМЦ кредитно-модульного навчання НМЦ видавничої діяльності НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Відділ доуніверситетської підготовки НМЦ акредитації та ліцензування НДЛ інформатизації освіти НДЛ міжнародних проектів НДЛ освітології НДЛ грінченкознавства Студентська профспілка Гуртожиток

6. Інститут післядипломної освіти-Михайло Федорович Войцехівський

6.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти

6.1.1. Директор ІППО КУ імені Бориса Грінченка Михайло Федорович Войцехівський 553-99-83

6.1.2. Заступник директора з навчально-методичної роботи Олександр Васильович Кочерга 553-97-84

6.1.3. Заступник директора з науково-методичної роботи Олександра Павлівна Глазова 360-78-76

6.1.4. Заступник директора з організаційно-методичної роботи Людмила Тарасівна Коваленко 294-40-45

6.1.5. Завідувач навчального відділу Ольга Олександрівна Назарова 553-16-29

6.1.6. Завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Наталія Михайлівна Дятленко 553-37-11

6.1.7. Завідувач кафедри методики мов і літератури Валентина Миколаївна Буренко 553-98-14

6.1.8. Завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Ярослав Юрійович Якунін 553-65-98

6.1.9. Завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання Фелікс Львович Левітас 553-74-16

6.1.10. Завідувач НМЦ координації методичної роботи Галина Павлівна Бондарчук 553-99-84

6.1.11. Завідувач НМЦ практичної психології Олена Іванівна Кепканова 553-44-17

6.1.12. Завідувач НМЦ зовнішнього незалежного оцінювання Лариса Павлівна Колотій 294-40-52

6.2. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

6.3. Кафедра методики мов та літератури

6.4. Кафедра суспільно-гуманітарної освіти та виховання

7. Гуманітарний інститут

7.1. Кафедра теорії та історії педагогіки (загальноуніверситетська) Кафедра української мови (загальноуніверситетська) Кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Кафедра світової літератури Кафедра романо-германських і східних мов Кафедра англійської мови (загальноуніверситетська) Кафедра практики та методики навчання англійської мови Кафедра англійської філології Кафедра германської та романської філології Кафедра перекладу Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Кафедра фізичного виховання (загальноуніверситетська) Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

7.2. 1 Бондарева Олена Євгенівна Директор Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор (44) 428-3413

7.3. 2 Єременко Олена Володимирівна Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи, доктор філологічних наук, доцент

7.4. 3 Волошук Лариса Валентинівна Заступник директора Гуманітарного інституту з соціально-гуманітарних питань, кандидат філологічних наук, доцент (44) 461-0231

7.5. 4 Стеблецький Анатолій Леонідович Заступник директора Гуманітарного інституту з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

7.6. 5 Магера Олена Віталіївна Заступник директора Гуманітарного інституту з соціально-гуманітарних питань та фізичного виховання (44) 461-0231

8. Інститут суспільства-Линьов Костянтин Олександрович

8.1. КОМАНДА ІНСТИТУТУ Линьов Костянтин Олександрович Директор Електронна адреса: [email protected] Телефон: 8-044-461-02-35 Персональна сторінка Редько Сергій Іванович Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Електронна адреса: [email protected] Телефон: 8-044-461-02-51 Персональна сторінка Носенко Тетяна Іванівна Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Електронна адреса: [email protected] Телефон: 8-044-461-02-51 Персональна сторінка Цибенко Лариса Борисівна Керівник навчального відділу Електронна адреса: [email protected] Телефон: 8-044-428-34-12 Персональна сторінка Баранова Наталія Валеріївна Керівник відділу виховних технологій Електронна адреса: Телефон: 8-044-461-02-40

8.1.1. Студентська рада Хаблов Антон Посада: голова студентської ради Халанчук Тетяна Посада: заступник голови Шахрай Галина Посада: секретар Магурчак Марія Посада: голова комісії з інформації та преси Даневич Юлія Посада: голова комісії з організації дозвілля та спорту Матящук Тетяна Посада: голова комісії з соціальних питань

8.2. Кафедра історії України (каб. 314, тел. 426-85-79) Кафедра всесвітньої історії (каб.516, тел. 426-86-65) Кафедра філософії (каб. 315, тел.461-02-44) Кафедра державного управління та управління освітою (каб.318, тел.426-86-59) Кафедра фінансів, менеджменту та економіки (каб. 416, тел.461-02-34) Кафедра інформатики (каб. 317, тел. 461-02-43) Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (каб.418, тел. 461-02-32) Кафедра правознавства (каб.502-а, тел. 461-02-52)