Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Київський університет імені Бориса Дмитровича Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса    Дмитровича Грінченка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Київський університет імені Бориса Дмитровича Грінченка

Віктор Олександрович Огнев'юк Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.

Інститут післядипломної освіти-Михайло Федорович Войцехівський

Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти

Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

Кафедра методики мов та літератури

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти та виховання

Гуманітарний інститут

Бондарева Олена Євгенівна - директор інституту.

Кафедра теорії та історії педагогіки (загальноуніверситетська) Кафедра української мови (загальноуніверситетська) Кафедра української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Кафедра світової літератури Кафедра романо-германських і східних мов Кафедра англійської мови (загальноуніверситетська) Кафедра практики та методики навчання англійської мови Кафедра англійської філології Кафедра германської та романської філології Кафедра перекладу Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Кафедра фізичного виховання (загальноуніверситетська) Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

1 Бондарева Олена Євгенівна Директор Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор (44) 428-3413

2 Єременко Олена Володимирівна Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи, доктор філологічних наук, доцент

3 Волошук Лариса Валентинівна Заступник директора Гуманітарного інституту з соціально-гуманітарних питань, кандидат філологічних наук, доцент (44) 461-0231

4 Стеблецький Анатолій Леонідович Заступник директора Гуманітарного інституту з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

5 Магера Олена Віталіївна Заступник директора Гуманітарного інституту з соціально-гуманітарних питань та фізичного виховання (44) 461-0231

Інститут суспільства-Линьов Костянтин Олександрович

КОМАНДА ІНСТИТУТУ Линьов Костянтин Олександрович Директор Електронна адреса: k.lynov@kmpu.edu.ua Телефон: 8-044-461-02-35 Персональна сторінка Редько Сергій Іванович Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Електронна адреса: s.redko@kmpu.edu.ua Телефон: 8-044-461-02-51 Персональна сторінка Носенко Тетяна Іванівна Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Електронна адреса: t.nosenko@kmpu.edu.ua Телефон: 8-044-461-02-51 Персональна сторінка Цибенко Лариса Борисівна Керівник навчального відділу Електронна адреса: ltsybenko@kmpu.edu.ua Телефон: 8-044-428-34-12 Персональна сторінка Баранова Наталія Валеріївна Керівник відділу виховних технологій Електронна адреса: Телефон: 8-044-461-02-40

Кафедра історії України (каб. 314, тел. 426-85-79) Кафедра всесвітньої історії (каб.516, тел. 426-86-65) Кафедра філософії (каб. 315, тел.461-02-44) Кафедра державного управління та управління освітою (каб.318, тел.426-86-59) Кафедра фінансів, менеджменту та економіки (каб. 416, тел.461-02-34) Кафедра інформатики (каб. 317, тел. 461-02-43) Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (каб.418, тел. 461-02-32) Кафедра правознавства (каб.502-а, тел. 461-02-52)

Інститут психології та соціальної педагогіки-Безпалько Ольга Володимирівна

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Кафедра анатомії і фізіології людини

Педагогічний інститут - Юрченко Віктор Іванович

Кафедра педагогіки Кафедра психології Кафедра дошкільної освіти Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

1 Юрченко Віктор Іванович Директор Педагогічного Інституту 295-59-35

2 Машовець Марина Анатоліївна Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

3 Бєлєнька Ганна Володимирівна Заступник директора з наукової роботи 295-67-77

4 Савченко Юрій Юрійович Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи 295-67-77

Інститут мистецтв-Бацак Костянтин Юрійович

Кафедра теорії і методики музичного мистецтва Кафедра інструментально-виконавської майстерності Кафедра хорового диригування Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну Кафедра академічного та естрадного вокалу

Університетський коледж - Братко Марія Василівна

Циклова комісія викладачів української мови та літератури Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Циклова комісія викладачів іноземної мови Циклова комісія викладачів природничих дисциплін Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін і правознавства Циклова комісія викладачів музики Циклова комісія викладачів фізичного виховання Циклова комісія викладачів математичних дисциплін Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва і дизайну

Підрозділи Університету Бухгалтерія Бібліотека Підрозділи Університету з соціально-гуманітарної діяльності НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів Відділ соціально-гуманітарної роботи Відділ документації Відділ кадрів НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності НМЦ кредитно-модульного навчання НМЦ видавничої діяльності НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Відділ доуніверситетської підготовки НМЦ акредитації та ліцензування НДЛ інформатизації освіти НДЛ міжнародних проектів НДЛ освітології НДЛ грінченкознавства Студентська профспілка Гуртожиток