Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bureau Ambtenaar 2.0 by Mind Map: Bureau Ambtenaar 2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bureau Ambtenaar 2.0

Cursus Werken met web 2.0

Inhoudelijke eisen opstellen

Platform opzetten voor aanbieders

Beoordeling en rating opzetten

cursus.ambtenaar20.nl

Werkwijze

Geen vaste werkplek

Twee dagen in Den Haag, bij LNV en BZK

Eén dag thuiswerken

Twee dagen in Nederland op uitnodiging van een organisatie

Open werkwijze

Plannen via projecten.ambtenaar20.nl

Zichtbaarheid via blogs, twitter, video

Bijeenkomsten via video toegankelijk maken

Werken via netwerken

Betrekken van personen uit overheid, bedrijfsleven, doelgroepen

Netwerk van zzp'ers inzetten

Betrekken ambtenaren uit andere organisaties, bijv. via Neemtinitiatief.nl

Faciliteren van bijdragen via online en offline platforms

Empoweren

Ondersteunen van initiatieven die in lijn zijn met de doelstellingen van Ambtenaar 2.0

Samenwerking zoeken met ambassadeurs binnen overheidsorganisaties

Online instrumenten

Abonnementen op bestaande sites

Zelf ontwikkelen van instrumenten

Projectmatig werken

Concrete resultaten

GOTIK

Activiteiten

Verdiepen van kennis

Practice what you preach, Nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen, Leerervaringen in kaart brengen, Leerervaringen delen met doelgroep en gelieerde organisaties, Ambtenaar 2.0 als hub

Weblog Ambtenaar 2.0

Bijdragen aan onderzoek van derden, Deelname aan begeleidingscommissies, Verbindingen tot stand brengen met praktijkcasussen, Als praktijkcasus, Verspreiding van onderzoeksresultaten

Verspreiden van ervaringen

Ambtenaar 2.0 Dag

Netwerkbijeenkomsten, Open Koffie, Borrel 2.0

Opzetten van een verzameling van voorbeelden: ervaringen 2.0

Stimuleren van uitwisseling van voorbeelden via de netwerksite

Verspreiden van kennis

Online cursus Werken met web 2.0, Inhoudelijke eisen opstellen, Leerplatform inrichten, Ondersteuning deelnemers organiseren, Beheer van het platform organiseren

Boek Ambtenaar 2.0

Sprekersnetwerk

Tips.ambtenaar20.nl

Handreiking Ambtenaar 2.0

Ondersteunen van initiatieven

Neemtinitiatief.nl

Lerenbijhetrijk.nl

Stimuleren van initiatieven van ambtenaren 2.0 bij overheidsorganisaties

Betrokkenen

Bedrijven

Netwerk van 'certified partners', Advies e-participatie en openbaarheid, Organisatieadvies 2.0, Opleidingen Ambtenaar 2.0

Freelancers

Netwerk Ambtenaar 2.0

Opdrachtgevers

Saskia Görtz, DGOBR

Jan Willen Duijzer, LNV

Organisaties

Stichting Ambtenaar 2.0

Ambtenaar van de Toekomst

Digitale Werkplek Rijk

Vrijwilligers

Ondersteuning

Administratieve ondersteuning

LNV

Financieel beheer en administratie

Drukwerk en bedrijfsuitgeverij

Bureau: 5 fte

Deelname aan het bureau: 0,8 fte

Deelname uitlenende organisatie: 0,2 fte

Namen, Marie Louise Borsje, Davied van Berlo

Financiële ondersteuning

Jaarlijkse bijdrage: E 500.000, BZK/DGOBR

Projectondersteuning

Sponsoring (bij evenementen)

Advertenties (eventueel)

Mobiele telefoon

Mobiele internetverbinding

Mogelijkheid van live streaming

Netbook

Mobiele internetverbinding

Mogelijkheid software te installeren

Webcam

Treinpas voor heel Nederland

OV-fiets

Gegevens

Periode: 1 september 2009 t/m 31 december 2011

Doelgroep: alle ambtenaren in Nederland

Bureau Ambtenaar 2.0 is een proefproject voor de hub van Ambtenaar van de Toekomst.

Doelstellingen

Het dichterbij brengen van een efficiëntere en interactievere overheid

Verdiepen van de kennis over de gevolgen van web 2.0 voor het werk en het werken van de overheid

Verspreiden van kennis en ervaringen over het werken met web 2.0 en op een 2.0-wijze

Ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de totstandkoming van een overheid 2.0

Technische ideeën van Jeroen (aparte tak)