Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CRM by Mind Map: CRM

1. Nut ?

1.1. Klanten

1.1.1. Voelen zich meer betrokken bij het bedrijf

1.1.2. Krijgt een meerwaarde

1.1.3. Zien dat ze ook een deftige behandeling krijgen

1.2. Bedrijf

1.2.1. Alles is centraal terug te vinden

1.2.2. Juiste informatie over een klant

1.2.3. Verschil maken in klantenbestand

1.2.4. Filteren in klantenbestand om een lijst op te bouwen (voor uitnodigingen etc)

1.2.5. Mooi overzicht over de klanten

2. Wat maakt het zo goed ?

2.1. Inzet

2.2. opvolging

2.3. Aantrekkelijk

2.4. klanten laten meewerken

3. CRM ?

3.1. Softwarepakket

3.2. Opvolgen van het klantenbestand

3.3. klanten betrekken bij onderzoek

3.4. Inspelen op klanten

3.5. Up-to-date klantenbestand

3.6. Handig indien je er optimaal gebruik van kan maken

3.7. Concurrenten achterwege laten door gebruik CRM pakket