трансформації освіти в Йорданії

Зубеня Наталія Володимирівна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
трансформації освіти в Йорданії by Mind Map: трансформації освіти в Йорданії

1. Фази упродовж 2011 - 2015

1.1. педагогіку змішаного навчання

1.2. іКТ, інтегровані в навчальні програми

1.3. цифровий контент

1.4. шкільне лідерство та рішення, що приймаються на рівні школи

1.5. впровадження реформи системи освіти Йорданії для реалізації вимог економіки знань.

2. Етапи реалізації

2.1. Запровадження педагогіки змішаного навчання:

2.1.1. 1) провести тренінги з педагогіки змішаного навчання для всіх вчителів та директорів;

2.1.2. 2)інтегрувати в навчальну програму матеріали та ресурси для організації змішаного навчання та оцінювання;

2.1.3. 3) Забезпечити кожного вчителя комп’ютером та доступом до швидкісного інтернету

2.2. Запровадження управління на рівні школи:

2.2.1. 1) провести оцінювання інформаційних потреб;

2.2.2. 2) провести тренінги з використання «системи підтримки управління освітою» для усіх директорів та вчителів;

2.2.3. 3) Забезпечити можливість доступу до «системи підтримки управління освітою» усім директорам і вчителям;

2.2.4. 4) У всіх школах розробити та затвердити план інформатизації на рівні навчального закладу

2.3. Оцінювання навичок для економіки знань:

2.3.1. 1) розробити та провести апробацію системи оцінювання навичок для економіки знань Група консультантів також рекомендувала четверту стратегію для підтримки запланованого на 2016-2020 роки переходу від фази здобуття знань до фази поглиблення знань.

2.4. Упровадження програми «Провідна школа»

2.4.1. 1) У школах ініціювати реалізацію програми «провідна школа» з метою підтримки інновацій на рівні школи

2.4.2. 2) Започаткувати проведення тренінгів в рамках проекту «провідна школа»

2.4.3. 3) Забезпечити «провідні школи» додатковими ресурсами із подальшим звітуванням про їх використання.

3. Учасники

3.1. Міністерство освіти

3.1.1. Центр Королеви Ранії

3.1.2. Управління інформаційних технологій

3.1.3. Управління планування

3.1.4. Управління перекваліфікації та контролю

3.1.5. Управління навчальних програм та підручників

3.2. Національний центр розвитку людських ресурсів

3.3. Йорданська освітня ініціатива

3.4. Міністерство інформації та комунікації

4. Інструментарій

4.1. Моніторинг реалізацій стратегій

4.1.1. Моніторинг ключових подій із використанням даних Міністерства освіти, зокрема зібраних електронною "Системою підтримки управління освіти"

4.1.2. проведення дослідження педагогічних практик учителів та використання ІКТ

4.1.3. оцінювання навчальних досягнень учнів

4.2. Аналітичне оцінювання

5. Джерела:

5.1. https://coggle.it/diagram/XBugANJJ7BcsCdy1/t/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97

5.2. https://erasmus-plus.org.jo/Portals/0/E-learning%20policy%20paper%2C%20the%20future%20of%20higher%20education%20in%20Jordan%20and%20the%20timetable%20for%20digital%20transformation%20in%20higher%20education%2C%202020.pdf

5.3. https://www.intelligentcio.com/me/2021/10/06/jordan-launches-digital-transformation-initiative-with-rpa-training-programmes-at-five-universities/

5.4. http://edutransform.org/wp-content/uploads/2015/04/Intel_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf