Освітній хаб

Зубеня Наталія Володимирівна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Освітній хаб by Mind Map: Освітній хаб

1. Підрозділи

1.1. IT-відділ;

1.2. Пресс-центр;

1.3. Адміністративний відділ;

1.4. Методичний відділ;

2. Методичний центр

2.1. Розробка вимог до управлінських та професійних компетенцій;

2.2. Розробка та введення професійних стандартів;

2.3. Розробка навчально-методичних стандартів;

2.4. Розроблення інструментів для вимірювання ефективності навчальних програм,

2.5. Консультування з питань організування процесу навчання та розвитку персоналу.

3. Директор/ка освітнього хабу

3.1. Визначає стратегію розвитку персоналу;

3.2. Планування, контроль та координація роботи освітнього хабу;

3.3. Взаємодія з представниками влади, освіти та науки, громадських організацій

4. Центр розвитку персоналу

4.1. Оранізація процесу розвитку ключових категорій працівників установи;

4.2. Контроль за реалізацією програм розвитку персоналу.

4.3. Формування єдиних корпоративних цінностей і корпоративної культури;

4.4. Формування єдиної ідеології менеджменту в установі;

4.5. Координація руху персоналу, коучинг, забезпечення високої мотивації до саморозвитку через формування індивідуальної та професійної траєкторії росту;

5. Центр оцінювання персоналу

5.1. Розроблення матеріалів спрямованих на контроль та вимірювання навчання персоналу, ефективності процесу розвитку персоналу;

5.2. Оцінка персоналу з метою виявлення потреб у навчанні;

5.3. Формування індивідуальної та професійної траєкторії розвитку;

5.4. Оцінка ефективності навчання;

5.5. Формування кадрового резерву і прийняття рішення про призначення.

6. Центр навчання

6.1. Організування процесу навчання персоналу;

6.2. Формування бази викладачів-практиків, які пройшли спеціальну навчально-методичну підготовку, менторів;

6.3. Взаємодія з освітніми закладами;

6.4. Розробка і введення нових технологій навчання і освітніх інформаційних ресурсів;

6.5. Управління та контроль підготовки персоналу, оцінка ефективності процесу навчання і якості співробітників.