บริษัททิพยบดินทร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บริษัททิพยบดินทร์ by Mind Map: บริษัททิพยบดินทร์

1. ฝุ่นในchamber

1.1. H-line. ที่ช้าก็จะเพิ่มคนในการเสียบปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้ทันกัน

1.2. แก้ไขเบื้องต้นคือการใช้ถุงคลุมเครื่องและแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อลดงานเสีย

1.3. ฝ้าT-in

1.3.1. แก้ไขโดยการเปลี่ยนวิธีการเสียบสอนกับพนักงานทุกคนใช้มาตรฐานเดียวกันในการเสียบเพื่อใม่ให้เกิดปัญหา

2. ปัญหาหลักคือเมื่อคนน้อยประสิทธิภาพจะใม่ใด้ดีเท่าที่ควร ทำให้ยอดไม่นิ่ง1คนทำมากกว่า1หน้าที่

3. กระบวนการการผลิต

3.1. การเบิกงาน

3.1.1. ข้อเสีย

3.1.1.1. เครื่องจักรเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการท

3.1.2. เพิ่มเติม

3.1.2.1. ปัณหาที่ผ่านมาในเรื่องของการเบิกงานไม่ได้มีการแก้

3.1.2.2. PD1และสโตร์ต้องสื่อสารกันบ่อยๆเพื่อแจ้งยอดในแต่ล่ะวันสโตร์จะได้มีการเช็คสต็อกล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัณหาอะไหล่ขาดและไม่พอ

3.2. ประกอบ

3.2.1. การพันสายควรมีสติ้กเกอร์ที่มีขนาดความยาวที่พอดีกับชิ้นงานและความเหนียวของกาวต้องสม่ำเสมอ

3.2.2. เครื่องเทสก็จะหาถุงมือที่สามรถใช้กับการทำงานใด้เพื่อลดการเจ็บปวด

4. คุณภาพ

4.1. ปัญหาที่พบบ่อย

5. สิ่งแวดล้อม

5.1. อุปกรณ

5.1.1. มาตฐานของอุปกรณ์ที่ใช้การทำงานน้อยไปเช่น ถ้วยน้ำกาวที่มีรูปแบบไม่เหมือนกัน

5.1.2. ผ้าซับน้ำกาวมีสีที่ดูสกปรก

5.1.3. ขวดน้ำกาวควรมีแบบฝาปิดให้แน่น ขวดน้ำกาวที่มีมาตฐานกว่านี้

5.2. ยุนิฟอร์ม

5.2.1. รองเท้าควรมีส้นที่หนากว่านี้เพื่อป้องกันการปวดส้นเท้าของพนักงาน

5.3. สิ่งแวดล้อมภายใน

5.3.1. เครื่องจักรกับไลน์ผลิต ควรจัดเป็นสัดส่วน เครื่องจักรมีเสียงดังมากเกินไป

5.3.2. ห้องแต่งตัวแออัดเกินไป

6. บุคลากร

6.1. ข้อเสีย

6.1.1. การขาดลาออกโอของพนักงานที่ยังไม่ควบคุมไม่ได้

6.1.2. ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ความร่วมมือในการทำงาน

6.2. ข้อดี

6.2.1. พนักงานสามารถทำงานตามแผนที่เราวางไว้ได้ในแต่ล่ะวัน

6.3. เพิ่มเติม