Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

برنامه نویسی پیشرفته by Mind Map: برنامه نویسی پیشرفته
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

برنامه نویسی پیشرفته

بازی های رقابتی

نوشتن پلیر برای چند بازی و رقابت

نمونه ها

بازی اسپای

بازی اتللو

XO

بازی هانتر

دانشجو ها

خیلی خوب

سه تا چهار نفر

خوب

کسانی هستند که باکامپیوتر رابطه خوبی داشتند و احتمالا با با برنامه نویسی آشنایی حداقلی داشتند15 hododan

متوسط

کسانی که بدون علاقه به این رشته وارد شده اندبا برنامه نویسی ، هیچ آشنایی نداشتند

TA ها

اسامی کمک مدرس ها

تمرین های کلاس حل تمرین

مدرس های حل تمرین باید تمرینات خود را آماده کنند

تمرین نه فقط برای تمرین ، بلکه برای یادگیری

تمرین های کاربردی تر

گروه بندی

(C++)کلاس درس

هفته اول

هدف

تمرین

موضوعات

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته دوم

هدف

موضوعات

تمرین

هفته سوم

هدف

موضوعات

تمرین

هفته چهارم

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته اول

هدف

موضوعات

تمرین

هفته دوم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته سوم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته چهارم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته پنجم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته ششم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته هفتم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته هشتم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته نهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته دهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته یازدهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته دوازدهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته سیزدهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته چهاردهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته پانزدهم

هدف

تمرین

موضوعات

هفته شانزدهم

هدف

تمرین

موضوعات

پیشرفته برنامه نویسی کردن

Code Styling

طراحی نرم افزار

رسم UML

قدرت تفکر و خلاقیت

برنامه نویسی گروهی

(SCM)

انجام پروژه های گروهی

انگیزشی

جلسات گفتگو و انتقال تجربیات

آشنایی با بازار کار

تجربه های درسی

تجربه های انجام پروژه

مسابقات و کانتست ها

مسابقات ACM

کلاس های مکمل

Qt

مدرس

هدف, آشنایی با فریمورک کیوت, توانایی برنامه نویسی گرافیکی, آشنایی با سایر ماژول های کیوت, کار با دیتابیس و آشنایی با sql

Cpp11

هدف

مدرس

اصول طراحی نرم افزار و برنامه نویسی پیشرفته

پیشرفته برنامه نویسی کردن

اهداف, برنامه نویسی گروهی, مهندسی نرم افزار, آشنایی با مجوز های انتشار نرم افزار, متن باز, تجاری

مدرس

ACM

هدف, دانشگاه و ای سی ام؟, قدرت تحلیل - تفکر و ارایه ی الگوریتم

مدرس

Multithread Programming

With Qt framework

هدف, آشنایی با برنامه نویسی چندنخی

مدرس

تجربه ی مبانی

مستند سازی

به جای یاد دادن یک زبان برنامه نویسی، نحوه یاد گرفتن یک زبان

ورود از فضای دبیرستان

تاکید بر خواندن داکیومنت

تمرین هایی که نیاز به یادیری دارند

پایتون؟

نقاط قوت

نقاط ضعف

فعالیت زیاد

نقاط قوت

نقاط ضعف

کلاس های رفع اشکال

نقاط قوت

نقاط ضعف

پروژه

تعطیلات نوروز

اهداف, بهبود توانایی های برنامه نویسی, ایجاد باور و توانایی در بچه ها, آماده سازی جهت انجام پروژه پایانی

ایده ها

پایان ترم

تولید هر ترم در این چند سال؟پروژه های کاربردی بیاین پروژه های این چند ساله رو بچینیم کنار ببینیم چی تولید شده؟

هدف, تولید؟, یادگیری

ایده ها

منابع