Teorie sociálních deviací

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teorie sociálních deviací by Mind Map: Teorie sociálních deviací

1. Biologické teorie

2. Psychologické teorie

2.1. Labelling

2.2. Psychianalytická koncepce

2.3. Behaviorismus

3. Sociologické teorie

3.1. Teorie anomie

3.2. Subkulturní teorie

3.3. Teorie kulturního přenosu

3.4. Teorie sociálního učení