Social Enterprise

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Social Enterprise by Mind Map: Social Enterprise

1. Statements

1.1. IT ondersteund maximaal de nieuwe sogetist

1.2. sogetist is mede eigenaar data

1.3. Sogeti as IT showcase naar klanten toe

1.4. realtime inzicht inzet mede sogetisten

1.5. realtime inzicht sogetisten op locatie

1.6. easy inzicht welke relatiemanager bij elke klant hoort

1.7. sogist is vrij in kiezen eigen devices (BOYD)

1.8. Actief ontginnen bestaande data en gebruiken

1.9. sogetisten zijn trots op hun rol als proffesional (social cv incl referenties)

1.10. Uitragen en actief zijn wordt beloofd

1.11. co werkplekken overal in het land

1.12. open IT (gegevens, functies)

2. Kernwaarden

2.1. Plezier

2.1.1. plezier, passie, opdracht koppeling

2.1.2. Individu

2.1.2.1. Interrese

2.1.2.2. passies

2.1.2.3. kennis

2.1.2.4. kunde

2.1.2.5. drijfveren

2.1.2.6. dromen

2.1.3. mens centraal

2.1.4. nieuwsgierigheid

2.1.5. Vrijheid

2.1.6. Eigenzinnig

2.2. Erkenning

2.2.1. empowerment van de medewerker

2.2.2. Trots

2.2.3. ervaar wat Sogeti aan jou bijdraagd

2.2.4. ervaar wat jij aan Sogeti bijdraagd

2.2.5. Verantwoordelijkheid willen nemen

2.3. Delen & Verbinden

2.3.1. open/toegankelijke systemen

2.3.2. Mensen leren kennen en van hun leren

2.3.3. verbinden (mensen-mensen systemen-systemen)

2.3.4. open

2.4. Verandering

2.4.1. leren, ontwikkelen, itereren

2.4.1.1. open staan voor

2.4.2. empowerment van de UM en Prof

2.4.3. licht en wendbaar

2.4.3.1. platte netwerk organisatie

2.4.4. I dream of things that never were, and ask why not?" Bobby Kennedy

2.4.4.1. oplossings gericht

2.5. Doel

2.5.1. Heldere stip op de horizon

2.5.2. Optimaliseren van ons kapitaal en product ten bate van de klant en sogeti zelf

2.6. Ontwikkeling als proffesional / Ruimte om te groeien

2.6.1. Studie

2.6.1.1. Hoe

2.6.1.1.1. Lezingen

2.6.1.1.2. Technische Meetings

2.6.1.1.3. Colleges

2.6.1.1.4. Masterclasses

2.6.1.1.5. Boeken

2.6.1.1.6. Online

2.6.1.2. Waar

2.6.1.2.1. zelf

2.6.1.2.2. extern

2.6.1.2.3. Intern

2.6.2. Ervaren & Doen

2.6.2.1. Ondernemen

2.6.2.2. Bouwen

2.6.2.3. Organiseren

2.6.2.4. Fascilitering

2.6.2.4.1. Open Data

2.6.2.4.2. Beschikbare omgevingen

2.6.2.4.3. Beschikbare lokalen

2.6.3. Feedback

2.6.3.1. Collegial review

2.6.3.2. Samen

2.6.3.3. Externen samen doen

2.6.4. Hulp in waar je niet goed in bent

2.6.5. Netwerk

2.6.5.1. actief contact tussen sogeti en alumni

2.6.5.2. netwerken

2.6.6. best practices en insights van collega's

2.6.7. ontwikkeling van het potentieel

2.6.8. onderzoekend

2.6.9. inspirerende omgeving

2.6.10. continue blijven ontwikkelen

3. Kerwaarden over

3.1. Beloning

3.2. Mogelijkheden

3.3. Succes

4. Bad

4.1. Gesloten

4.2. Weerstand

4.3. Regels en Risico gedreven

4.4. Wat niet mens ontwikkeling centric is, is waste

4.5. pure hierarchie

4.6. probleem gericht

4.7. sturen op grensen en onmogeljikheden

4.8. log en dominerend

4.9. gesloten systemen

4.10. opdracht voor alles

4.11. de medewerker is personeel en dient te volgen en uit te voeren

4.12. persoonlijke/proffesionele groei staat niet centraal