Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opiskelutaidot by Mind Map: Opiskelutaidot

1. Miten osallistun luentoihin?

1.1. Teen muistiinpanoja

1.1.1. Ydinsanat

1.1.2. Mind map

1.2. Yritän kuunnella aktiivisesti

1.2.1. Välillä ajatukset harhailevat

1.2.2. Annan työrauhan muillekin

1.3. Otan osaa keskusteluun

1.3.1. Kaikesta ei kommentoitavaa

1.3.2. Tutut aiheet helpompia

2. Millainen olen lukijana ja eri tekstityyppien kirjoittajana?

2.1. Lukijana

2.1.1. Tykkään lukea

2.1.2. "Tehokas lukeminen" raskasta

2.1.3. Alleviivaustekniikka

2.2. Kirjoittajana

2.2.1. Muistiinpanot joka luennolta

2.2.1.1. Mind map/ydinsanat

2.2.2. Esseekirjoitus

2.2.2.1. Vaativaa

2.2.2.2. Tarvitsen harjoitusta

2.2.3. Oppimispäiväkirjat

2.2.3.1. Hieman turhaaa asian toistamista

2.2.3.2. Toimii jos tehdän säännöllisin välein ja aiheet ovat sellaisia joista voi pyöritellä myös omia ajatuksia

3. Miten itsenäinen opiskeluni sujuu, kuinka hyvät ovat ajankäytön suunnittelun taitoni?

3.1. Itsenäinen opiskelu vaativaa, itsensä pakottamista

3.2. Ajankäytön suunnittelua en osaa

3.2.1. Haluan oppia

4. Miten pärjään tenteissä?

4.1. Läpi pääseminen tärkeää

4.2. Vaadin itseltäni liian vähän

4.3. Voisin pärjätä paremmin

5. Millainen olen ryhmän tai tiimin jäsenenä?

5.1. Annan kaikille mahdollisuuden tuoda äänensä esille

5.2. Olen hyvin sosiaalinen

5.3. Haluan kaikkien panoksen näkyvän ryhmän/tiimin työssä

6. Miten projektiopiskelu sopii minulle?

6.1. Projektit tuovat jotain uutta opiskeluun

6.2. Uusia näkökulmia, ulottuvuuksia

6.3. Olen tykännyt projekteista

7. Millaiset ovat esiintymistaitoni?

7.1. Pieni jännitys

7.2. Selkeä puhetyyli

7.3. Esiintynyt paljon

7.4. Tykkään esiintyä

8. Mitä hyvää löydän opiskelutaidoistani?

8.1. Yritän kovasti pysyä mukana luennoilla

8.2. Muistiinpanot

8.3. Tiedän missä asioissa tarvitsen harjoitusta

9. Mitä kehitettävää opiskelutaidoissani on?

9.1. Esseekirjoitus

9.2. "tehokas lukeminen", erilaiset lukemistekniikat

9.3. Itseltään enemmän vaatiminen

10. Miten voin kehittää opiskelutaitojani

10.1. Lukemalla paljon

10.2. Kertaamalla jo opittuja asioita

10.3. Vaatia itseltäni enemmän niin tulee tehtyäkin enemmän

10.4. Hankkia rutiini opiskeluun

11. Millaista apua saattaisin tarvita opiskelutaitojeni kehittämisessä?

11.1. Motivaattoria

11.2. Kannustajaa, painostajaa