Time Keeper

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Time Keeper by Mind Map: Time Keeper

1. Zajem podatkov o porabi časa

1.1. Sledenje uporabniku v realnem času

1.2. Koledarji

1.2.1. Google Calendar

1.2.2. Koledar na mobilnem aparatu

1.3. GPS

1.3.1. Predlogi glede na lokacijo

2. Pregled pridobljenih podatkov

2.1. Skupni tedenski in mesečni

2.1.1. Pregled glede na čas dneva

2.1.2. Optimizacija uporabe prostega časa

2.1.3. Povprečja porabe za vsako aktivnost

2.2. Sprotni pregled za tekoči teden

2.2.1. "Running total"

2.2.2. Največja poraba

2.3. Pregled po uporabnikovih časovnih enotah

2.3.1. Analiza aktivnosti glede na uporabnikove nastavitve

3. Definiranje enot

3.1. Aktivnosti

3.1.1. Koristne

3.1.2. Prosti čas

3.2. Časovne enote

4. Aktivni nadzor

4.1. Opomniki

4.1.1. Prekoračitve prostega časa

4.1.2. Roki za določene dejavnosti

4.2. Sinhronizacija s koledarji