Skottet i Sarajevo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skottet i Sarajevo by Mind Map: Skottet i Sarajevo

1. Konkurrens om kolonier

1.1. Konkurrens om handel

2. Kapprustning

3. Bildande av försvarsmakter

4. Stormaktsintressen på Balkan

5. Nationalism

6. Viljan till krig

7. Tysk invasion av Belgien

8. Kapplöpning mellan ekonomier

9. Fransk längtan revansch för kriget 1870-71 (Fransk-tyska kriget )

10. Storbritanniens oro över tysk flotta

11. Rysslands ambition att vara alla slavers beskyddare (Balkan)

12. Tysklands bekymmer om ett starkare Ryssland

13. Turkiets rädsla att förlora land och få minoritetsgrupper

14. Propaganda- yttre oro skapar inre ro

15. Kapitalism och konkurrens

16. Behov av förändring

17. Imperialism- visa sin storhet

18. Rivalitet

19. Mördaren ej dömd- Svarta handen

20. Teknisk utveckling - visa upp sin kunskap