Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skottet i Sarajevo by Mind Map: Skottet i Sarajevo

1. Bildande av försvarsmakter

2. Stormaktsintressen på Balkan

3. Nationalism

4. Tysk invasion av Belgien

5. Fransk längtan revansch för kriget 1870-71 (Fransk-tyska kriget )

6. Storbritanniens oro över tysk flotta

7. Rysslands ambition att vara alla slavers beskyddare (Balkan)

8. Tysklands bekymmer om ett starkare Ryssland

9. Turkiets rädsla att förlora land och få minoritetsgrupper

10. Teknisk utveckling - visa upp sin kunskap

11. Konkurrens om kolonier

11.1. Konkurrens om handel

12. Kapprustning

13. Viljan till krig

14. Kapplöpning mellan ekonomier

15. Propaganda- yttre oro skapar inre ro

16. Kapitalism och konkurrens

17. Behov av förändring

18. Imperialism- visa sin storhet

19. Rivalitet

20. Mördaren ej dömd- Svarta handen