Trang chủ

Anh coi xong gọi em nhe. Quang Nhựt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trang chủ by Mind Map: Trang chủ

1. Pháp luật lao động

1.1. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

1.2. Dịch vụ tư vấn soạn thảo nội quy lao động, quy chế lao động

1.3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo thoả ước lao động tập thể

1.4. Dịch vụ tư vấn, đăng ký bảo hiểm xã hội

1.5. Dịch vụ tư vấn tranh chấp lao động

1.6. Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

1.7. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

2. Giới thiệu

2.1. Lời giới thiệu

2.2. Thành viên sáng lập

2.3. v.v

3. Liên hệ

4. Dịch vụ giấy phép (điều kiên hành nghề)

4.1. Giấy phép kinh doanh rượu

4.2. Giấy phép lao động (work permit)

4.3. Giấy phép tổ chức sự kiện

4.4. Giấy phép an ninh trật tự

4.5. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

4.6. Giấy phép nhập tịch cho Việt kiều

4.7. Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

4.8. Giấy phép trung tâm giới thiệu việc làm

4.9. Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, tin học

4.10. Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản

5. Dịch vụ khác

5.1. Tư vấn quy chế quản lý doanh nghiệp

5.2. Resources

5.3. Delays

6. Sở hữu trí tuệ

6.1. Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu

6.2. Dịch vụ định giá thương hiệu

6.3. Tư vấn bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

6.4. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

6.5. Dịch vụ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

6.6. Dịch vụ Li xăng, chuyển nhượng

6.7. Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại

6.8. Dịch vụ khiếu nại từ chối sở hữu trí tuệ

7. Dịch vụ nhà đất

7.1. Dịch vụ xin cấp GCN quyền sử dụng đất

7.2. Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng

7.3. Dịch vụ xin cấp giấy phép hoàn công

7.4. Dịch vụ xin tách thửa đất, hợp thửa đất

7.5. Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế

8. Thành lập doanh nghiệp

8.1. Dịch vụ đăng ký đầu tư

8.1.1. Công ty TNHH

8.1.1.1. Công ty TNHH một thành viên

8.1.1.2. Công ty TNHH từ hai thành viên

8.1.2. Công ty cổ phần

8.1.3. Công ty liên doanh

8.2. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh danh

8.2.1. Chia thách công ty

8.2.2. Hợp nhất công ty

8.2.3. Sáp nhập

8.2.4. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

8.3. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

8.4. Dịch vụ sau cấp phép

8.4.1. Dịch vụ xin con dấu

8.4.2. Dịch vụ xin mã số thuế doanh nghiệp

8.4.3. V.v

9. Giải thề, phá sản

9.1. Dịch vụ tư vấn phá sản doanh nghiệp

9.2. Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp

9.3. Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

9.4. Tư vấn đóng cửa văn phòng đại diện

10. Góc tư vấn

10.1. Thu tuc thay doi ten giam doc cong ty CP