Digital media ethics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digital media ethics by Mind Map: Digital media ethics

1. Feminist ethics

1.1. pre-conventional morality

1.1.1. dobré činy = odměna, špatné = trest

1.2. conventional morality

1.2.1. zákony a práva jedince

1.3. post-conventional morality

1.3.1. etická autonomie, zodpovědnost

1.3.2. kritika a přehodnocování starých etických závěrů

1.4. ethics of care

1.5. role emocí v etice jako most mezi západním a východním pohledem na etiku

1.6. "sharing is caring"

2. Virtue ethics

2.1. eudaimonia

2.1.1. štěstí, smysl pro spokojenost

2.2. phronensis

2.2.1. praktická moudrost, selský rozum

2.3. Aristoteles a Sokrates

2.4. zdokonalování sebe sama

2.5. emoce

3. Confucian ethics

3.1. lidi jako cibule, každá vrstva nějaký vztah, bez nich nezbude nic (podobný přístup v Africe)

3.2. příkladná osoba je skromná a čestná

4. Utilitarism (consequentalism)

4.1. pozitiva vs. negativa

4.2. největší užitek pro nejvíce lidí

4.3. problém s měřením pozitiv a negativ

4.4. časový horizont

4.5. počet lidí které naše rozhodnutí ovlivní

5. Deontology

5.1. důležitý úmysl, ne dopady

5.2. Religious deontology

5.2.1. Zlaté pravidlo

5.3. Rationalist deontology

5.3.1. Kategorický imperativ

6. Meta-ethical frameworks

6.1. relativism

6.1.1. tolerance

6.1.2. logicky nekonzistentní

6.1.3. tolerantní i k špatným lidem/činům

6.2. absolutism

6.2.1. univerzální hodnoty a normy

6.2.2. život je posvátný = potrat nepřípustný ani při rizikovém těhotenství, válka nepřípustná ani v případě sebeobrany

6.3. pluralism

6.3.1. na rozhraní mezi relativismem a absolutismem

6.3.2. univerzální hodnoty, které jsou ale ovlivněny zázemím a individuálními podmínkami