Waarden & Wetenschap Discussiekaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Waarden & Wetenschap Discussiekaart by Mind Map: Waarden & Wetenschap Discussiekaart

1. Subjects

1.1. What is an university and where does she stand for? What is the definition of a value?

1.1.1. Waarde: datgene waaraan mensen een zodanig belang toekennen, dat ze naar het behoeden ervan, de ontwikkeling ervan of de verwerkelijking ervan streven (W&W rapport, p.8).

1.1.2. Where can we find indications for an ethical culture on Tilburg University?

1.1.2.1. “Als een universiteit als kernmotto neemt Understanding Society, dan impliceert dat per definitie en inherent een vraag naar een onderliggende waarde en de betekenis die waarden hebben voor ons staan in de wereld en de wijze waarop wij als universiteit daaraan kunnen bijdragen? Dat betekent dat je je moet verstaan met waarden, dus moet je een beter inzicht krijgen in wat waarden zijn? En je moet vooral ook weten: van wat ga ik met die waarden zelf doen? Understanding Society betekent voor mij ook een belangrijke rol niet alleen voor scholing, maar ook voor vorming, en als we het over vorming hebben, dan heb je het per definitie over de wisselwerking tussen kennis, waarden en toepassing.” (decaan 5) (W&W rapport, p. 19)

1.1.2.2. “Cobbenhagen probeerde natuurlijk gewoon een katholieke hogeschool te vestigen die excellent onderwijs had, maar bovenal een hele sterke band met de samenleving, dat het een dienst was aan de samenleving. Nou, dat heeft ons veel goeds gebracht de afgelopen 85 jaar. In hoeverre kunnen we die formule nog steeds hedendaags vertalen. En wat zijn onze aansprekende voorbeelden daarbij.” (decaan 3) (W&W rapport, p. 23)

1.1.3. What images exist?

1.1.3.1. “Het collectieve, daar is heel veel te halen. Waar ik me echt continu over verbaas binnen deze instelling, maar misschien is dat heel intrinsiek voor de universiteit, is het noncommunicatieve. Mensen weten heel veel dingen gewoon niet. Gewoon niet!” (decaan 3) (W&W rapport, p. 20)

1.1.3.2. “Waar ik naar keek toen ik een studiekeuze ging maken, ook voor welke stad? Hoe hoog is het niveau van onderwijs, oftewel hoe staat het aangeschreven, dat is denk ik voor studenten wel in eerste instantie waar je naar kijkt bij je studiekeuze. Dus het aanzien dat de studie heeft, hoe het bij andere mensen vergeleken wordt, dat is uiteindelijk waar je het toch voor doet. Je wilt een papiertje dat zoveel mogelijk waard is, zoveel mogelijk aanzien geniet. Dus ik denk dat dat praktisch de meeste value voor studenten heeft.” (student1) (W&W rapport, p. 24)

1.2. What does that mean for the education and research?

1.2.1. Education

1.2.2. Research

1.2.2.1. What is honest research?

1.2.2.1.1. Onderzoek dat belangen (zoals privacy) van de onderzochten respecteert

1.2.2.1.2. Facebook

1.2.2.1.3. Yammer

1.2.2.2. Is it the task of an university to force methodological procedures to faculties and staff? And how can she do that?

1.2.2.2.1. "We hebben een hele discussie binnen onze faculteit over methoden en methodologie en de meeste wetenschappers die schieten daarop en ze zeggen, "bekijk het maar, wat een flauwekul" (staflid)" (W&W rapport, p.18)

1.2.2.2.2. Facebook

1.2.2.2.3. Yammer

1.2.2.2.4. “Ben ik niet geïsoleerd als wetenschapper en moet ik ook trouwens als wetenschapper niet bereid zijn om mijn resultaten te laten toetsen door mijn collega’s? Dat is ook één wezenlijke waarde van het wetenschappelijk bedrijf.” (decaan4). (W&W rapport, p. 20)

1.2.2.3. When you want to evaluate a researcher, do you only look at his/her top publications, or do you take other criteria into account?

1.2.2.3.1. "Je kunt je niet alleen op het onderzoek richten. Daardoor creëer je ongelijkheid in je academische wereld. Met perverse gevolgen zoals dingen in het werk gaan stellen om de hoeveelheid publicaties maar omhoog te krijgen. Dat werkt altijd de verkeerde kant op, je krijgt dan altijd excessen (decaan 2)" (W&W rapport, p.19)

1.2.2.3.2. Facebook

1.2.2.3.3. Yammer

1.2.2.4. Do we need more research collaboration between faculties and different disciplines?

1.2.2.4.1. "Ik vind het heel belangrijk dat je grensoverschrijdend kan denken. Ook vind ik belangrijk dat je contacten met andere faculteiten en disciplines kan leggen. Daar zie ik voor mij ook wel een ethische waarde in, omdat ik het idee heb dat de grote vragen waar de samenleving eigenlijk voor staat eigenlijk te groot zijn om binnen één discipline aangepakt te worden" (W&W rapport, p.16)

1.2.2.4.2. Facebook

1.2.2.4.3. Yammer

1.3. How can education and research contribute to the society?

1.3.1. Valorisation

1.3.1.1. “Omdat [het onderzoek] vanuit de maatschappij gefinancierd wordt, en dat de maatschappij dan ook best mag vragen van het waarom en wat levert het ons op. En daar is lang niet iedereen zich van bewust. Maar ik vind dat de wetenschap het verplicht is aan de maatschappij om die bijdrage aan de maatschappij te leveren. Om de waarde uit te leggen van datgene dat wij hier doen: wat voor belang heeft dat voor de maatschappij. Dat is niet altijd makkelijk maar ik vind wel dat het een vereiste is.” (decaan1) (WiW-rapport, p. 24)

2. Sourches

2.1. Background Documents

2.2. Policy documents

2.2.1. De Waarde(n) van de Wetenschap - Wetenschappers en studenten aan Tilburg University in gesprek, Tilburg University, 2012 (W&W rapport)

2.3. Opinions

2.4. Interviews

3. Fora

3.1. Science meets Values Facebook group

3.2. Science meets Values Yammer portal